Om een bijdrage te leveren aan een wereld zonder armoede zetten honderdduizenden mensen in Nederland zich jaarlijks in. Mensen zoals wij. En we willen steeds meer leren of dat wat we doen ook werkelijk bijdraagt aan het vergroten van zelfredzaamheid en het verminderen van armoede. Ervaringen en kennis uit andere landen en andere sectoren zijn daarbij van grote waarde. Daarom organiseren Partin en Wilde Ganzen op 9 oktober een landelijke dag met als thema: ‘Samen leren wereldwijd’.

Tijdens deze dag wordt in verschillende leersessies aandacht besteed aan actuele onderwerpen op het gebied van internationale samenwerking en thema’s die voor jullie van belang zijn. Denk aan fondsenwerven, projectmanagement en partnerschappen. Je gaat in gesprek met experts en collega’s. Bovendien is er gedurende de dag volop gelegenheid om te netwerken. Kortom een Wilde Ganzen-Partindag zoals jullie van ons gewend zijn.

De Wilde Ganzen-Partindag vindt dit jaar plaats in Studio 33 in Amersfoort. Natuurlijk volgens de dan geldende coronamaatregelen. Programma en aanmeldingsformulier volgen binnenkort.