In zijn Troonrede, tijdens Prinsjesdag september 2020, sprak de Koning over de impact van het Covid-19-virus op ons land. Daarbij roemde hij de veerkracht van burgers die zich voor elkaar inzetten. Volgens SBF  moet er meer aandacht komen voor deze particuliere initiatieven. Deze brancheorganisatie roept de overheid dan ook op: koester het PI en houd onmisbare voorzieningen als de giftenaftrek en het ANBI stelsel in stand. En hoewel SBF zich richt op burgerinitiatieven in Nederland, geldt dit natuurlijk voor alle particuliere initiatieven. Want ook de pandemie kent geen grenzen.

‘SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) vertegenwoordigt deze brede ‘sector van goeddoen’ bij de overheid. SBF pleit ervoor, om burgers de ruimte te blijven geven om waardevolle initiatieven te kunnen ontplooien. Daarvoor zijn goede randvoorwaarden noodzakelijk. Hoe belangrijk het is, dat particulier initiatief de ruimte houdt om te kunnen opereren, illustreert de veelheid aan corona-initiatieven die heel snel in Nederland tot stand kon komen vanaf het begin van de coronacrisis.

Dat kon dankzij de ruimte die de civil society hier (nog) heeft. Nederland is uniek wat dit punt betreft: in Amerika gingen mensen b.v. massaal wapens kopen toen de coronacrisis uitbrak, in Nederland zocht men naar manieren om elkaar in nood bij te staan en door de crisis heen te helpen. Mede dankzij onze sterke civil society bleef de maatschappelijke schade in Nederland veel meer binnen de perken dan in andere landen. SBF roept de overheid op dit te koesteren en onmisbare voorzieningen als de giftenaftrek en het ANBI stelsel in stand te houden.’

Bron: SBF
Foto: Voedselhulp in Sri Lanka – Friendship Foundation (2020)