Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien. Met dit als uitgangspunt ondertekenden in september 2019 tijdens de Wilde Ganzen – Partindag twaalf Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties de pledge #EveryChildAFamily. Ondertussen onderschrijven al 28 PI’s deze belofte. Daarvan is meer dan de helft Partinlid. 

Met de pledge verklaren de steunende PI’s dat familie dé plek is voor een kind om op te groeien. Zij roepen andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op te investeren in familiegerichte zorg. Permanente opvang van kinderen in weeshuizen hoort daar niet bij.

In de online meeting op 25 juni, waaraan ook Yvonne van Driel van Partin deelnam, hernieuwden de deelnemers de belofte om #EveryChildAFamily verder uit te dragen. Door telkens te ‘overtuigen’ en de boodschap te benoemen. Iets wat niet altijd gemakkelijk blijkt, maar Diede Martens van Mama and Me Uganda meent: “Sterke bomen groeien langzaam. Als iedereen het blijft uitdragen, wordt het bereik steeds groter.”

Bron: Better Care Network Nederland