Het bedrag dat in Nederland via crowdfunding wordt opgehaald is in 2019 opnieuw flink gestegen, blijkt uit een onderzoek van het platform Crowdfundingcijfers.nl. Het afgelopen jaar werd er via publieksfinanciering een totaal van 424 miljoen euro geworven. Vooral (starters)ondernemingen plukken hiervan de vruchten. Volgens Gerald van Dijk van Grantiou blijven goede doelen daarbij ver achter. Terwijl juist goede doelen weten hoe publiek te mobiliseren is. Hij geeft tips hoe ook kleine goede doelen kunnen profiteren van crowdfunding.

‘In nummer 1 van 2020 van Vakblad Fondsenwerving staat een artikel over #crowdfunding in Nederland. Het goede nieuws is dat er steeds meer wordt opgehaald via crowdfunding, het minder goede nieuws is dat goede doelen achter blijven, ver achter…

In 2019 is 424 miljoen euro opgehaald via crowdfunding zo staat in het artikel. Dat is een groei van 28,8% ten opzichte van 2018. Het Vakblad baseert zich op onderzoek van www.crowdfundingcijfers.nl. Op die site staat te lezen dat van de 424 miljoen door bedrijven 387,1 miljoen euro (91,3%) is opgehaald. Veelal voor startups en productontwikkelingen. 10,8 miljoen euro (2,5%) werd opgehaald voor consumentenleningen. Voor maatschappelijke projecten werd 16,2 miljoen euro opgehaald (3,8%).

En dat is vreemd. Want zijn het juist niet de goede doelen die al jaren weten hoe ‘de crowd’ te mobiliseren voor maatschappelijke projecten? Blijkbaar hebben goede doelen de weg naar crowdfunding nog weten te vinden.

In 2017 haalden de goede doelen nog 13,1 miljoen euro op. Dus er zit groei in. Maar de groei van maatschappelijke projecten (23,6%) ten opzichte van 2017 staat in schril contrast met de totale omvang van crowdfunding die bijna verdubbeld is (94,4%).

Hier liggen dus kansen voor goede doelen.

Wil je weten hoe? Ik geef je drie tips die jou helpen om een maatschappelijk project succesvol te financieren via crowdfunding:

  1. Lanceer je project pas wanneer je voor 20% aan toezeggingen hebt.
  2. Kies een duidelijk begin en einde van je project.
  3. Zorg voor duidelijk, aansprekend beeldmateriaal.

Dit lijken enorme open deuren, maar het percentage succesvolle crowdfundingprojecten laat wat anders zien. (..)

Ik hoop dat deze tips jou helpen om jouw project succesvol te crowdfunden. Zorg er in elk geval voor dat je doel makkelijk te begrijpen is. Ik heb gewerkt bij organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en projecten met waterputten liepen altijd goed. Een waterput hoef je namelijk niet uit te leggen. Hoe duidelijker het doel en het nut van jouw project is, hoe groter de kans dat je crowdfundingproject succesvol zal zijn.’

Laten wij ons voordeel hieruit halen… Een uitgebreide uitleg is te vinden op Crowdfunding groeit, maar waar blijven de goede doelen?

Lees ook onze toolkit over crowdfunding. Partin-leden kunnen tegen een gereduceerd tarief crowdfundingscampagnes starten op PiFWorld. Al meerdere leden zijn op dit crowdfundingsplatform aangesloten en vinden financiering voor hun projecten wereldwijd. Zie Partin-ledennieuws voor de laatste campagnes.