Vandaag is het Prinsjesdag. Anders dan vóór de coronapandemie, anders want niet in de Ridderzaal en anders omdat het kabinet demissionair is. Maar net als vorig jaar sprak koning Willem-Alexander het belang van internationale samenwerking omdat het ons land ongekende welvaart en welzijn heeft gebracht en brengt. Ook omdat wereldwijde problemen niet op zichzelf staan. Alles hangt met alles samen.

Kubus
Koning Willem-Alexander vergeleek de wereld van nu met een Rubik-kubus. De klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel gaan sneller en zijn veel ernstiger dan eerder voorzien. Dat raakt de nationale veiligheid, natuur en leefomgeving, maar bijvoorbeeld ook het wereldwijde armoedevraagstuk en toekomstige migratiestromen.

Vandaag, op de Internationale Dag van de Vrede, realiseren we ons hoe ruim 75 jaar vrede en internationale samenwerking ons land ongekende welvaart en welzijn heeft gebracht. De internationale inbedding van ons land in de naoorlogse multilaterale wereldorde blijft van wezenlijk belang, want de wereld waarin we leven is meer en meer als de bekende Rubik-kubus. Alles hangt met alles samen. Zo is vrede ook welvaart, klimaat ook veiligheid, armoedebestrijding ook mensenrechten, duurzaamheid ook economie, en internationale stabiliteit ook migratie. Elke draai aan de kubus, elk besluit, werkt door op meerdere terreinen en niveaus. In dat besef is en blijft Nederland een betrouwbare internationale partner. Omdat het in ons eigen belang is, maar ook vanuit de solidariteit en verantwoordelijkheid die we voelen met en voor andere delen van de wereld. [rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2021/09/21/troonrede-2021]

Ontwikkelingssamenwerking
Nederland wil ook in 2022 door middel van samenwerking perspectief bieden aan de meest kwetsbare mensen. Het beleid richt zich op het verminderen van armoede, voorkomen van conflicten en bevorderen van stabiliteit. Er zal daarom onder meer geïnvesteerd worden in onderwijs, werk en jongeren in ontwikkelingslanden. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk het is om te blijven investeren in landen met een kwetsbare gezondheidszorg. Ook op handel en klimaatverandering wordt verder ingezet. [rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/21/buitenlandse-zaken-inzet-op-veiligheid-stabiliteit-en-duurzaamheid]

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) – gericht op preventie en het vergroten van weerbaarheid en de brede welvaart (hier en nu, later en elders) – blijven het kader voor de Nederlandse inzet, in samenwerking met andere overheden, partners uit het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en internationale organisaties. [rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2021/OWB/XVII]

Begroting
Natuurlijk is de vraag hoe het beleid financieel ondersteunt gaat worden. Omdat het kabinet demissionair is, past het feitelijk ‘op de winkel’. Daarom geeft dit kabinet alleen geld aan zaken die niet kunnen wachten. Volgens de rijksbegroting is dat vooral aan klimaat, veiligheid en woningbouw. Voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is een bedrag van ruim 3,2 miljard euro gereserveerd. Dat lijkt meer dan vorig jaar (ruim 3 miljard euro), maar in percentage van de totale begroting is dat minder (2021: 0,79%, 2022: 0,74% – eigen berekening, red.). [rijksfinancien.nl/visuals/2021/begroting/uitgaven?graph=pie&category=XVII]