Op 17 maart gaan we weer naar de stembus om de leden van de Tweede Kamer te kiezen. Natuurlijk zijn er veel (stand)punten die eenieder in afweging neemt om uiteindelijk zijn of haar stem uit te brengen. Voor particuliere initiatieven zijn thema’s als ontwikkelingssamenwerking (OS) en wet- en regelgeving voor fondsenwervende activiteiten onderwerpen van belang. Maar wat zijn de plannen van de politieke partijen eigenlijk op deze gebieden? In dit blog verwijzen we jullie naar sites met overzichten van deze onderwerpen in de verschillende verkiezingsprogramma’s.

Giftenaftrek, ANBI en vrijwilligerswerk
Het valt Andrew Mackay van Van Lanschot op dat lang niet alle partijen een standpunt over de bevordering van particulier initiatief in Nederland in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen. De partijen die dit wel doen beperken zich hierbij over het algemeen tot vrijwilligerswerk en nemen geen standpunt in over het beleid voor ANBI’s of de giftenaftrek. In het artikel Verkiezingen 2021: wat zijn de gevolgen voor goede doelen? zet hij op een rij wat de partijen over het geven van geld en tijd (in de vorm van vrijwilligerswerk) aan goede doelen hebben opgenomen in hun (concept)verkiezingsprogramma.

Ontwikkelingssamenwerking
Volgens Partos is het een gemiste kans dat het thema ontwikkelingssamenwerking niet hoog op de politieke agenda staat. Zij hebben gekeken welke politieke partijen OS onderwerp binnen hun campagne gemaakt hebben. En niet geheel onverwachts: het blijkt dat politieke partijen nogal verschillend denken over OS. In hun overzicht Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer Verkiezingen: wie vindt wat? houden ze ons op de hoogte van het laatste nieuws.