Op 17 maart gaan we weer naar de stembus om de leden van de Tweede Kamer te kiezen. Natuurlijk zijn er veel (stand)punten die eenieder in afweging neemt om uiteindelijk zijn of haar stem uit te brengen. Voor particuliere initiatieven zijn thema’s als ontwikkelingssamenwerking (OS) en wet- en regelgeving voor fondsenwervende activiteiten onderwerpen van belang. Maar wat zijn de plannen van de politieke partijen eigenlijk op deze gebieden? In dit blog verwijzen we jullie naar sites met overzichten van deze onderwerpen in de verschillende verkiezingsprogramma’s.

Giftenaftrek, ANBI en vrijwilligerswerk
Het valt Andrew Mackay van Van Lanschot op dat lang niet alle partijen een standpunt over de bevordering van particulier initiatief in Nederland in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen. De partijen die dit wel doen beperken zich hierbij over het algemeen tot vrijwilligerswerk en nemen geen standpunt in over het beleid voor ANBI’s of de giftenaftrek. In het artikel Verkiezingen 2021: wat zijn de gevolgen voor goede doelen? zet hij op een rij wat de partijen over het geven van geld en tijd (in de vorm van vrijwilligerswerk) aan goede doelen hebben opgenomen in hun (concept)verkiezingsprogramma.

Internationale samenwerking
Volgens Partos is het een gemiste kans dat het thema ontwikkelingssamenwerking niet hoog op de politieke agenda staat. Zij hebben gekeken welke politieke partijen OS onderwerp binnen hun campagne gemaakt hebben. En niet geheel onverwachts: het blijkt dat politieke partijen nogal verschillend denken over OS. In hun overzicht Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer Verkiezingen: wie vindt wat? houden ze ons op de hoogte van het laatste nieuws.

Vrijwilligerswerk
Ook voor de 7 miljoen vrijwilligers valt er iets te kiezen op 17 maart, kopt Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). NOV inventariseerde wat de politieke partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma’s over het werk van vrijwilligers bij organisaties, in burgerinitiatieven en voor leefbare wijken en dorpen. Vanuit een vrijwilligersperspectief viel het NOV op dat partijen met een sociaal profiel vrijwillige inzet belangrijk vinden en dat ook opnemen in hun verkiezingsprogramma. Partijen die meer zien in regulering en kaders stellen, noemen vrijwillige inzet en aanverwante onderwerpen beduidend minder vaak. En tot slot lijkt een aantal partijen er gewoon niet aan toe te komen om er aandacht aan te besteden of vinden het vanzelfsprekend. Voor het beknopte overzicht bekijk: Wat moet je stemmen als je vrijwillige inzet belangrijk vindt?