‘Contacten zijn enorm belangrijk. Als het wiel al is uitgevonden, kun je je energie beter ergens anders voor gebruiken’, betoogde Monique Derwig op 25 maart tijdens een online bijeenkomst van het Platform Gehandicaptenzorg Wereldwijd. Het onderwerp van dit webinar was Vroeghulp voor kinderen met een beperking. Het voorbeeld kwam uit Nepal. 

Peter Heuts, gespecialiseerd in rehabilitation medicine en betrokken bij Kumari, gaf een korte inleiding over het belang van vroegdiagnostiek. Het vroeg diagnosticeren en behandelen van kinderen met een beperking is voor de totale ontwikkeling en het welbevinden van het kind belangrijk en voorkomt erger. Maar dat blijkt niet altijd eenvoudig. Kumaribestuurslid Monique Derwig somde een aantal factoren op die vroeghulp bemoeilijken: slechte infrastructuur, sociale en politieke situatie, zorgcapaciteit, krachtig negatief sociaal stempel op gehandicapt zijn, armoede en analfabetisme. Kalpana Basnet, directrice van het Special Education and Rehabilitation Center in Nepal liet zien dat het ondanks deze belemmeringen wel kan. Door kortdurende, intensieve en doelgerichte training toe te passen, kunnen kinderen flinke stappen vooruit maken. Een bijzondere aanpak.

Kernpunten voor het opzetten van een dergelijk programma voor vroeghulp:

  1. Analyse van behoefte/vraag bij projectpartner.
  2. Waar nodig kennis en kunde vergroten binnen het team van de projectpartner.
  3. Checken wat de overheid (aan)biedt.
  4. Oriëntatie op bestaande programma’s en inpassen in bestaande structuren.
  5. Vraaggericht werken: wat is nodig en wat is de vraag van de ouder/kind. Holistische benadering.
  6. Contacten met andere organisaties, dit is zowel voor de PI in Nederland als de lokale partner heel belangrijk.

Meer weten over het Platform Gehandicaptenzorg Wereldwijd? Klik dan hier. Of lees dit artikel (nog) eens: Platform Gehandicaptenzorg Wereldwijd: stimuleren van inclusie is ons doel.

Foto: Stichting Kumari (Nepal)