De Commissie Normstelling heeft op 10 november een aantal aanpassingen in de normen van de Erkenningsregeling doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn, na een zorgvuldige consultatie van de sector, gelden per 10 februari 2021. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de Regeling Beloning Directeuren van goede doelenorganisaties, de Richtlijn Financieel Beheer en de liquiditeitsprognose. De aanpassing van de Beloningsregeling geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2020. Voor Erkende Doelen in categorie A zijn de wijzigingen minimaal.

Categorie A
De meeste Partinleden – zo’n 50 leden hebben een erkenning CBF – met een Erkenning vallen in categorie A. De aanpassingen in deze categorie zijn minimaal. De bepalingen inzake de AVG worden geschrapt. Dat is iets waar Partin al eerder op aandrong. De redactionele wijzigingen in de preambule bij de normen (voorheen ‘Bijsluiter’), de toelichtingen op diverse begrippen en de kleine redactionele verbeteringen  in de normen die geen inhoudelijke consequenties hebben, hebben nauwelijks invloed. Het betreft verduidelijking van de tekst. Zo wordt de inhoud van een beleidsplan toegelicht (bekijk ook Beleidsplan maken) en geeft een begrippenlijst helder de definities weer.

Commissie Normstelling
Het vaststellen van de normen van de Erkenning voor goede doelen gebeurt sinds 2017 door een nieuwe, onafhankelijke commissie. In deze Commissie Normstelling hebben diverse maatschappelijke groeperingen zitting en wordt een onafhankelijke normstelling gewaarborgd. Het stellen van de normen enerzijds en het toezicht houden op die normen anderzijds zijn bij de Erkenningsregeling gescheiden. De onpartijdige, neutrale Commissie Normstelling stelt de normen vast. Het toezicht op deze normen wordt uitgevoerd door het CBF.

Bron: Commissie Normstelling Erkende Goede Doelen

 

Meer informatie over het aanvragen van een Erkenning Goed Doel, bekijk onze tool hier.