Nieuwe leden – en leden die al langer lid zijn – hadden dinsdag 21 september de kans om met elkaar en met Partin kennis te maken. Daar werd volop gebruik van gemaakt. Tijdens deze online kennismakingsbijeenkomst vertelden de voorzitter en de directeur, Joost Verwilghen en Erik Boerrigter, over de missie en het werk van Partin. Daarna was er gelegenheid elkaar beter te leren kennen en antwoord te geven op die ene vraag die wij stelden: Wat kan Partin voor JULLIE betekenen?

Partin is een branchevereniging voor en door de leden dat rust op 3 pijlers. Ontmoeting, samenwerking en kennisdeling is de eerste pijler, de tweede is ondersteuning en de derde belangenbehartiging. Het verbindende fundament is zichtbaarheid en communicatie. Elk van deze pijlers kent specifieke thema’s. Daarbij willen we vooral vanuit onze leden en op maatwerk relevante onderwerpen en thema’s aansnijden en ons hard maken voor de belangen van jullie. Jullie willen tenslotte goed werk verzetten en niet je tijd verdoen met administratieve rompslomp of belemmerd worden in jullie acties.

Dat doet Partin
Een greep uit het aanbod en voordelen van Partin:

  • De samenwerking met StoneX biedt leden voordeel bij het overboeken van geld naar projectlanden.
    PIFworld is een crowdfundingsplatform met een groot bereik.
  • Verschillende vermogensfondsen financieren via Partin particuliere initiatieven. Dat zijn de zogenaamde Bloemenprojecten.
  • Wilde Ganzen Klein biedt PI de mogelijkheid een aanvraag in te dienen bij Wilde Ganzen. Via peer-to-peer-sessies wordt kennis gedeeld.
  • Partin informeert – via Partin.nl, de nieuwsbrief en social media – en staat vooraan om wetten en regels onder de loep te nemen die gevolgen kunnen hebben voor PI. Zo zijn er een aantal wetten die het witwassen en terrorisme willen bestrijden die negatieve effecten heeft op de goede doelensector. Dat brengen we onder de aandacht. Lastenverlichting in plaats van meer administratieve rompslomp.
  • De Kleine Goede Doelen Toolkit kent vele onderwerpen die PI aangaan en antwoord geven op veel vragen. Neem bijvoorbeeld de mogelijkheid om eenvoudig en volgens de richtlijnen de jaarrekening op te stellen. Dat is voor Partinleden gratis is; ga naar Mijn Partin.
  • We organiseren elke maand webinars met uiteenlopende onderwerpen die jullie aandragen en we faciliteren rondetafelgesprekken en landenplatforms. Elk jaar is er een Partindag met veel workshops en netwerkmomenten.
  • KleineGoedeDoelen.nl is een platform voor PI om te laten zien wat zijn doen en bereiken. Met mooie verhalen en bijzondere gebeurtenissen bereiken we daarmee veel publiek.

Maatwerk
Op de vraag wat we voor nieuwe leden konden betekenen kwamen verschillende suggesties. Ondersteuning bij het vinden van fondsen was een daarvan. Hoe vergroten we de achterban van donateurs? Hoe zet ik crowdfunding op? Hoe benader ik vermogensfondsen en hoe stel ik een aanvraag op? Of zoals Joost het samenvatte: “Er is een goed idee, maar hoe breng je dat idee op papier?” Hierover zijn al verschillende webinars geweest, is er een uitgebreide reeks toolkits over dit onderwerp en gaan we daar in de toekomst zeker mee door.

Andere onderwerpen waren de bestuursaansprakelijkheidsverzekering, landenplatforms en kennis delen via webinars en workshops. Daarbij kwam de vraag op of ook zuid-zuid bijeenkomsten georganiseerd konden worden. En tot slot vroeg een deelnemer zich af: wanneer ben je als stichting te groot voor Partin. Gelukkig is daar qua omzet geen limiet aan. Al met al een mooie en interessante kennismaking met onze nieuwe leden en met elkaar.