Een ANBI moet voor 1 juli het jaarverslag 2018 online publiceren. Al in 2017 ontwikkelde Partin een handige toolkit voor het maken van een jaarrekening. En daar wordt veel gebruik van gemaakt. Nu wordt het voor leden nog gemakkelijker om de jaarcijfers op orde te hebben met de online module op Mijn Partin.

De belastingdienst controleert ANBI’s regelmatig op hun publicatieplicht. Ook onder onze leden. De regel is: ‘Een ANBI moet de financiële verantwoording binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie’. De jaarcijfers van 2018 moeten dus voor 1 juli vindbaar zijn.

Mijn Partin
Om de leden te ondersteunen bij het maken van de jaarrekening (financieel jaarverslag) heeft het bestuur een online tool gemaakt in het Partin portal ‘Mijn Partin’. Dit portal is sinds 2019 online. Als Partin-lid kunt u hier gratis gebruik van maken. Dit jaarverslag voldoet aan de speciale richtlijnen die bijvoorbeeld ook door het CBF worden gehanteerd en die de vergelijkbaarheid en transparantie vergroten.

Om gebruik te maken van de online tool dient u zich met uw stichting wel te hebben geregistreerd op Mijn Partin. Lees meer daarover op Partin Portal Operationeel