Steeds meer vijftigplussers laten een testament opmaken en steeds vaker bestaat interesse om een goed doel in dat testament op te nemen. En, blijkt uit het recente onderzoek van de Legacy Monitor Netherlands, zijn zij positiever over goede doelen, maar blijven kritisch over de hoeveelheid giftverzoeken. Dit laatste geldt overigens nog niet voor de ontvangen communicatie rond nalaten. Daar lijkt winst te behalen.

Betrokkenheid bij goede doelen
Vijftigplussers worden graag betrokken bij hun favoriete goede doel. Dit geldt natuurlijk voornamelijk voor mensen die overwegen om een goed doel in het testament op nemen. Voor een goede doelenorganisatie is het belangrijk om daarop in te spelen door bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren of door persoonlijke benadering. En dat geldt natuurlijk ook voor kleine goede doelen.

Privacy is belangrijk
De privacy is ook een belangrijk onderwerp. Een meerderheid (60%) wil anoniem blijven over de keuze voor een goed doel in een testament. Slechts een minderheid is bereid om meer bekendheid te geven over de nalatenschap aan het goede doel, zodat anderen dat voorbeeld zullen volgen. De toekomstige erflaters zijn niet te spreken over het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties dat organisaties straks verplicht om informatie over de donateur openbaar te maken bij een donatie van meer dan € 15.000. Ook Partin is daar niet blij mee.

Over het onderzoek
De Legacy Monitor is een onderzoek onder 19 prominente goede doelen. De inkomsten uit nalatenschappen van deze organisaties dekt 51% van de top 100 ontvangers van nalatenschappen. Het onderzoek kijkt elk jaar naar de inkomsten uit nalatenschappen bij deze goede doelen. Dit jaar werden wensen rond nalaten, communicatie en privacy onderzocht.

Meer informatie over nalatenschappen in onze handige kgd-tool.

Bron: arjenvanketel.nl, rendement.nl