De meeste donateurs kennen de giftenaftrek niet goed of hebben er zelfs nog nooit van gehoord. Dat blijkt uit het rapport van het Nederlands Donateurspanel (NDP). Uit dezelfde peiling (maart 2019) blijkt ook dat bijna de helft van de donateurs niet meer gaat doneren als hun giften openbaar worden gemaakt, zoals gesteld in het wetsvoorstel ‘Transparantie Maatschappelijke Organisaties’. Voorts blijkt het consumentenvertrouwen gedaald en houden mensen weer wat langer de hand op de knip, maar dat heeft vooralsnog geen invloed op het geefgedrag.

Giftenaftrek
Onder bepaalde voorwaarden kunnen donateurs van goede doelen met ANBI-status hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting. Nu gaat het kabinet het aftrekken van giften van de inkomstenbelasting beperken. Het WWAV dat elk kwartaal een meting uitvoert onder het Nederlandse publiek, vroeg Het Nederlandse Donateurspanel: Wat vinden zij daarvan? Maar eerst was de vraag natuurlijk of ze ervan wisten. Het merendeel weet niet goed wat de giftenaftrek inhoudt of heeft er nog nooit van gehoord. Slechts 21 procent weet wel wat het inhoudt.

Ruim de helft vindt de giftenaftrek geen (extra) reden om te doneren aan goede doelen. Als gevraagd wordt of de beperking van de giftenaftrek zal zorgen dat zij minder gaan doneren, is er ongeveer hetzelfde beeld te zien: 47 procent zal niet minder gaan doneren en 12 procent zal er wél minder door gaan doneren in de toekomst.

Doe u voordeel hiermee… en leg uit wat giftenaftrek kan betekenen voor de donateur.

Lees het gehele rapport of deze samenvatting op DeDikkeBlauwe.

Onze reactie op het wetsvoorstel ‘Transparantie Maatschappelijke Organisaties’ leest u hier terug.