Het aandeel 15-plussers dat aangeeft in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijwilligerswerk, zoals bestuurlijk werk of andere activiteiten te verrichten, viel in het tweede kwartaal van 2020 terug naar 16 procent. In het eerste kwartaal was dit nog 29 procent. De afname viel samen met de invoering van de coronamaatregelen in het tweede kwartaal, dus geheel verwonderlijk is het niet. 

CBS: ‘Een dergelijke terugval is in de jaren daarvoor niet voorgekomen. Het percentage schommelde voorheen jaarlijks tussen de 30 en 31. Ondanks dat de maatregelen minder streng waren in het derde kwartaal, is het aandeel mensen dat vrijwilligerswerk deed niet wezenlijk veranderd. In het vierde kwartaal steeg het aandeel mensen dat in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek vrijwilligerswerk heeft gedaan naar 22 procent.’

Zorgen
Vereniging NOV maakt zich hierover wel zorgen. ‘De vraag is of alle vrijwilligers die voor corona betrokken waren bij hun organisatie nog steeds daadwerkelijk beschikbaar zijn en bij opstart weer bij hun vrijwilligersorganisatie aan de slag gaan. Niet alleen oudere en kwetsbare vrijwilligers verdwijnen uit beeld, maar ook van de vrijwilligers die tijdelijk iets anders zijn gaan doen, is niet zeker dat ze terugkeren naar hun oude stek. Zeker begin 2020 waren er ook heel veel mensen die in corona aanleiding zagen om juist nu iets te gaan doen. Zij meldden zich massaal aan bij organisaties die hulp bieden aan slachtoffers.’

PI
Gezien de aard van particuliere initiatieven en de vrijwilligers die daarbij betrokken zijn, verwacht Yvonne van Driel (Partin) dat dit voor onze leden niet direct voelbaar is. “Natuurlijk waren er minder publieksactiviteiten zoals braderieën en sponsorlopen waar vaak meerdere vrijwilligers ingezet worden, maar veel van de vrijwillige inzet werd al digitaal aangepakt. En door de maatregelen werd dat juist versterkt. Denk aan het online fondsenwerven. En hoewel online vergaderen voor menigeen erg wennen was, was dat geen reden om zich niet verder in te zetten voor de medemens. Dat zijn in elk geval de geluiden die ik hoor.”

Wel onderstrepen we de conclusie van NOV dat het voor vrijwilligersorganisaties extra belangrijk is om te kijken naar nieuwe vrijwilligers en nieuwe manieren van vrijwilligerswerk organiseren. In het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet wordt daar veel aandacht aan besteedt: www.mensenmakennederland.nu.

Bron: CBS | NOV
Foto: Stichting GESP (Nederland)