Organisatie inhoud Foundation Support Menthal Health Care Tanka Tanka

Gambia is het kleinste land van het Afrikaans continent en ligt in het westen, in z’n geheel omsloten door Senegal. Het heeft ongeveer twee miljoen inwoners en is een van de dichtstbevolkte landen van Afrika. De economie van Gambia behoort tot een van de zwakste in de wereld.

Tanka Tanka Psychiatric Hospital is een psychiatrisch ziekenhuis in Gambia en is onderdeel van het algemeen ziekenhuis Edward Franciss Small Teaching Hospital in Banjul

Tanka Tanka is gehuisvest in Sukuta. Het is een gesloten instelling waar 80 tot 100 patiënten vierentwintig uur per dag verblijven. Het betreft hier veelal de sociaal zwakkere en kansarme mensen met een psychiatrische problematiek die worden verstoten in de samenleving.

Psychiatrische problematiek roept in de Afrikaanse cultuur eerder angst op dan dat men het als een ziekte definieeert.

De psychiatrische problematiek is divers:  er zijn mensen met stemmingsstoornissen (depressies en manieën), psychotische stoornissen (o.a. schizofrenie), verstandelijke beperkingen en verslavingsproblemen (al of niet in combinatie met psychiatrie).

De patiënten worden medicamenteus behandeld. Er is nauwelijks sprake van andere ‘’therapieën’’. Het personeel is weinig geschoold met betrekking tot psychiatrische zorg.

De financiële middelen zijn beperkt. Weliswaar krijgt het personeel salaris, maar voeding en medicatie voor de patiënten komen regelmatig in gedrang. Bovendien verblijven de patiënten in een onveilig gebouw.

Er moet veel gebeuren zowel op het terrein van de kwaliteit van zorg als wat betreft het onderhoud van het gebouw.  

Wij willen niet passief toekijken!

Wij zijn het bestuur van de Nederlandse stichting ‘’Support Mental Health Care Tanka Tanka’’.  Een aantal van onze bestuursleden hebben jarenlang en met veel plezier in de Nederlandse psychiatrie gewerkt. Wij reizen met regelmaat op persoonlijke kosten naar Gambia. Hierdoor is de band met de medewerkers en de problematiek van het psychiatrische ziekenhuis Tanka Tanka groot.

Wij ondersteunen Tanka Tanka Psychiatric Hospital door onder meer:

 • kennis en deskundigheid m.b.t. zorg, management en voorzieningen over te dragen en ;
 • fondsen te werven, sponsoren aan te trekken, activiteiten en/of bijeenkomsten te organiseren.

We kiezen voor projecten die het management en de medewerkers van het psychiatrisch ziekenhuis noodzakelijk vinden, maar houden de noodzaak en haalbaarheid kritisch tegen het licht. En maken vervolgens heldere afspraken over welke ondersteuning er verwacht mag worden.

Een ander belangrijk speerpunt is de verzelfstandiging van Tanka Tanka, omdat we menen dat hierdoor de aansturing sterk verbeterd zal worden.

In Nederland zoeken we samenwerking met partijen als de GGZ, NGO’s, bouwwereld, onderwijs, enz.) en in Gambia met de overheid, andere organisaties die zich richten op de psychiatrie, enz.)

Onze kernwaarden zijn:

 • Integriteit (betrouwbaarheid, een open wijze van omgaan met elkaar) en dienstbaarheid (ambitie is gericht op belang van psychiatrische patienten in Gambia en de organisatie Tanka Tanka);
 • Betrokken en besluitvaardig: gericht op het realiseren van resultaten; besluitvorming over projecten is transparant;
 • Aanspreekbaar: het nemen en het afleggen van verantwoordelijkheid;
 • Doortastend: komen van probleemstelling via analyse tot actie.

 Het is te gemakkelijk om te denken dat Gambia zelf zijn problemen moet oplossen en dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de psychiatrische zorg. Of dat ze het eigenlijk wel af kunnen zonder onze bemoeienis.

Ons mening is dat we niet achterover kunnen en willen leunen of ons opsluiten in onze eigen comfortabele wereld.

Als een psychiatrisch ziekenhuis in een ontwikkelingsland als Gambia  zijn eigen patiënten niet de zorg kan geven die noodzakelijk is en niet in een veilig gebouw kan huisvesten, hebben en voelen wij de verantwoordelijkheid en de plicht na te gaan wat er gedaan kan worden.

Informatie

 • Doelgroep: Mensen met een beperking | Slachtoffers van Oorlog | Slachtoffers van geweld | Verslaafden | Vluchtelingen | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
 • Land: Gambia
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Renovatie van de centrale keuken “Psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka”, in Gambia

  Projectaanvraag traditionele keuken Psychiatrisch Ziekenhuis Tanka Tanka
  Inleiding:
  Gambia is het kleinste land van het Afrikaans continent en ligt in het westen, in z’n geheel omsloten door Senegal. Het heeft ongeveer twee miljoen inwoners en is een van de dichtstbevolkte landen van Afrika. De economie van Gambia behoort tot een van de zwakste in de wereld.
  Tanka Tanka Psychiatric Hospital is een psychiatrisch ziekenhuis in Gambia en is onderdeel van het algemeen ziekenhuis Edward Franciss Small Teaching Hospital in Banjul
  Op het terrein van Tanka Tanka bevinden zich een verzameling van gebouwen waaronder een mannenvleugel, een vrouwenvleugel, een keuken, een activiteiten ruimte, een wasserij, een kantoorgebouw en een kleine (niet afgebouwde) moskee. Tanka Tanka is in 2008 gebouwd op initiatief van een Nederlandse stichting.
  Tanka Tanka is gehuisvest in Sukuta. Het is een gesloten instelling waar 80 tot 100 patiënten vierentwintig uur per dag verblijven. Het betreft hier veelal de sociaal zwakkere en kansarme mensen met een psychiatrische problematiek, soms in combinatie met een verstandelijke beperking, die veelal worden verstoten in de samenleving. De Psychiatrie in Gambia krijgt weinig aandacht vanuit de overheid. Mogelijk door de culturele complexiteit om psychiatrische problematiek als een ziekte te definiëren.
  De psychiatrische problematiek is divers: er zijn mensen met stemmingsstoornissen (depressies en manieën), psychotische stoornissen (o.a. schizofrenie), verstandelijke beperkingen en verslavingsproblemen (al of niet in combinatie met psychiatrie).
  De patiënten worden medicamenteus behandeld. Er is nauwelijks sprake van andere ‘’therapieën’’. Het personeel is weinig geschoold met betrekking tot psychiatrische zorg.
  De financiële middelen zijn beperkt. Weliswaar krijgt het personeel salaris, maar voeding en medicatie voor de patiënten komen regelmatig in gedrang. Bovendien verblijven de patiënten in een onveilig gebouw.
  Wij zijn het bestuur van de Nederlandse stichting ‘’Support Mental Health Care Tanka Tanka’’. Een aantal van onze bestuursleden hebben jarenlang en met veel plezier in de Nederlandse psychiatrie gewerkt. Wij reizen met regelmaat op persoonlijke kosten naar Gambia. Hierdoor is de band met de medewerkers en de problematiek van het psychiatrische ziekenhuis Tanka Tanka groot.
  Wij ondersteunen Tanka Tanka Psychiatric Hospital door onder meer:
  • kennis en deskundigheid m.b.t. zorg, management en voorzieningen over te dragen en ;
  • fondsen te werven, sponsoren aan te trekken, activiteiten en/of bijeenkomsten te organiseren.
  We kiezen voor projecten die het management en de medewerkers van het ziekenhuis noodzakelijk vinden, maar houden de noodzaak en haalbaarheid kritisch tegen het licht.
  En maken vervolgens heldere afspraken over welke ondersteuning er verwacht mag worden.

  Onze kernwaarden zijn:

  • Integriteit (betrouwbaarheid, een open wijze van omgaan met elkaar) en dienstbaarheid (ambitie is gericht op belang van psychiatrische patienten in Gambia en de organisatie Tanka Tanka);

  • Betrokken en besluitvaardig: gericht op het realiseren van resultaten; besluitvorming over projecten is transparant;

  • Aanspreekbaar: het nemen en het afleggen van verantwoordelijkheid;

  • Doortastend: komen van probleemstelling via analyse tot actie.

  Het is te gemakkelijk om te denken dat de overheid in Gambia of het algemeen ziekenhuis zelf zijn problemen moeten oplossen en dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de psychiatrische zorg van deze patiënten en het gebouw waarin ze leven. Of dat ze het eigenlijk wel af kunnen zonder onze bemoeienis.
  Ons mening is dat we niet achterover kunnen en willen leunen of ons opsluiten in onze eigen comfortabele wereld.
  Als een ziekenhuis in een ontwikkelingsland als Gambia zijn eigen patiënten niet de zorg kan geven die noodzakelijk is en niet in een veilig gebouw kan onderbrengen, hebben en voelen wij de verantwoordelijkheid en de plicht na te gaan wat er gedaan kan worden.
  Het gaat om mensen die er niets aan kunnen doen dat ze nu eenmaal in Gambia zijn geboren.
  Probleemstelling:
  De traditionele keuken van Tanka Tanka kent meerdere serieuze gebreken die het bereiden van de maaltijden belemmeren en gevaar opleveren voor de gezondheid van het keukenpersoneel.
  De functie van de keuken is:
  • Het voorbereiden en bereiden van de traditionele Gambiaanse maaltijden voor alle patiënten van het psychiatrische ziekenhuis en medewerkers. Het kookproces wordt op een traditionele wijze gedaan, n.l. op meerdere houtvuren (zie foto’s)
  De gebreken zijn onder meer:
  • Slechte rookafvoeren. (o.a. schoorstenen zijn onvoldoende hoog t.o.v. het dak van de keuken en de ommuring van het terrein) )
  • Onvoldoende ventilatie sparingen in de wanden
  • Kapotte traditionele kookvoorzieningen
  • Het ontbreken van een watertoevoer en een vast aanrechtblad.
  Hierdoor gebeurd het met zeer grote regelmaat dat het keukenpersoneel niet in de keuken aanwezig kan zijn tijdens het kookproces t.g.v. van veel laaghangende rook. Hierdoor kunnen de maaltijden niet altijd even zorgvuldig en met aandacht bereid worden voor de patiënten en het personeel.
  Doelstelling van deze aanvraag is:
  Financiering te vinden voor het herstellen van de bovengenoemde problemen in de traditionele keuken om daardoor de arbeidsomstandigheden voor het keukenpersoneel te waarborgen. Hierdoor kunnen er goede maaltijden bereidt worden.
  Randvoorwaarden:
  • Duurzaam
  • Onderhoudsarm
  Kosten:
  Zie calculatie Stichting Bouwen in de bijlage
  Evaluatieplan
  De manager van Tanka Tanka zal bij het opleveren van de gerenoveerde keuken aanwezig zijn.
  De aannemer zal foto’s van de afgeronde werkzaamheden sturen naar de projectleider.
  De projectleider bezoekt, indien mogelijk, na gereed melding van de aannemer, het psychiatrische ziekenhuis in Gambia om het project te controleren op kwaliteit en het project af te sluiten.
  Er worden afspraken gemaakt met de directeur van het Algemeen Ziekenhuis EFSTH in Banjul betreffende deugdelijk onderhoud van de gerenoveerde keuken. Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd met de projectleider R.de Graaf.
  Evaluatieverslag
  De projectleider zal na twee maanden van de realisatie van de gerenoveerde keuken en na zijn bezoek aan het psychiatrische ziekenhuis in Gambia een evaluatieverslag maken. Hierin wordt aangegeven:
  – Dat het plan gerealiseerd is
  – Controle op het Programma van Eisen
  – Of de beoogde doelgroep bereikt is
  – De knelpunten die zijn tegengekomen
  – De eindafrekening van de kosten
  – Foto’s van de nieuwe situatie.
  Bankinformatie IBAN-nummer NL57RABO0330149199
  KvK-nummer 68254105
  ANBI-nummer 857362276
  Contactinformatie
  Organisatienaam: Stichting “Foundation Support Mental Health Care Tanka Tanka”
  Telefoonnummer: 06 47584706
  E-mailadres: lvdmaat7@gmail.com
  Website: www.supporttankatanka.com
  Contactpersoon: Lida van der Maat, Adviseur Stichting Foundation Mental Health Care Tanka Tanka
  Van Lidth de Jeudestraat 7
  3581 GG Utrecht
  Projectleider: René de Graaf

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Jongeren | Mensen met een beperking | Patiënten | Slachtoffers van Oorlog | Slachtoffers van seksueel misbruik | Verslaafden | Vluchtelingen | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht