Het Goede Doel is een stichting voor kleinschalige ontwikkelingshulp in Malawi. Malawi is een van de armste landen ter wereld. Malawianen werken hard aan het verbeteren van hun levens. Stichting Het Goede Doel wil hen daarbij helpen. Daarom steunt de stichting sinds vijftien jaar projecten voor de armste bevolkingsgroepen.
Het gaat om rechtstreekse en kleinschalige hulp, uitgevoerd door lokale medewerkers, Veronica Kuchikonde en Saulos Jali. Zij zijn beiden opgeleid tot ontwikkelingswerker.
De projecten zijn gericht op onderwijs voor kleuters, voorschoolse educatie en schoon drinkwater. Dat zijn kleuterscholen in de districten Thondwe en Phalombe. Daarnaast bouwen we in 2019 regenwatertanks en starten we met een kleinschalig landbouwproject.
We werken samen met verschillende organisaties zoals Talent Foundation en Beter Malawi.

Informatie

 • Doelgroep: Boeren | Jongeren | Kinderen
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG04 - Goed onderwijs | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
 • Land: Malawi
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Landbouw in Malawi, Thondwe/Mkanda

  Het is bekend dat in veel Afrikaanse landen en zeker ook in Malawi sprake is van voedselschaarste. Enerzijds vanwege het klimaat en anderzijds vanwege het gebrek aan goede “grondstoffen” en tenslotte vanwege gebrek aan kennis bij de bevolking om daar verandering in aan te brengen. Men houdt vast aan bestaande methodes die niet effectief zijn terwijl de opbrengst en kwaliteit verbeterd kan worden. Dat geldt in ieder geval ( ook) voor het dorp Thondwe , in de regio Zomba, waar de Stichting Het Goede Doel al vele jaren betrokken is bij projecten die de positie van de bevolking daar verbeteren.
  Het einddoel voor dit project is: binnen het eerste jaar is de maisopbrengst van 100 boeren in Thondwe/Mkanda , met de nieuwe methode, verdubbeld.
  Het plan houdt in dat er gestart wordt met 50 boeren maar dat in totaal 100 boeren (10 groepen van 10) mee gaan doen aan het project.
  Het beoogde resultaat van het project is ervoor te zorgen dat de boeren in Thondwe worden meegenomen in een plan om de opbrengst van de landbouw sterk te verbeteren. Dat betekent dat zij afzien van de wijze van landbouw in het verleden en onder leiding van deskundigen via nieuwe methoden en zorgvuldige toepassing daarvan een veel beter opbrengst en meer gevarieerd voedsel kunnen realiseren. Aanvankelijk zal dat worden ingezet voor 50 boeren, maar na enige tijd verdubbelen naar 100 boeren en later moet dat gaan werken voor alle bewoners van Thondwe en omgeving.

  SDG:

  Doelgroep: Boeren

 • Schoon drinkwater in Calabash tanks

  Op dit moment plannen wij een bijzonder project in samenwerking met onze Malawiaanse medewerkers en Wilde Ganzen: Het Calabash watertank project . Het betreft het opleiden van lokale (jonge) mensen tot metselaars van speciale watertanks. Dit gebeurt onder leiding van vrijwilligers van stichting De gevulde Waterkruik (http://degevuldewaterkruik.nl/). Hoewel er kennis wordt ingevlogen vanuit Nederland, worden ook inmiddels ervaren Afrikaanse metselaars ingevlogen (o.a. vanuit Kenia). Dit traject duurt ongeveer 2 weken. Om zo effectief mogelijk te werken, ook vanuit het oogpunt van onderhoud en herstel, wordt er gebruik gemaakt van plaatselijke materialen. Na deze training is het resultaat meerledig. De scholing biedt deze jonge metselaars een toekomst in Malawi, zij kunnen onderhoud plegen maar vooral ook zorgen voor uitbreiding van het aantal tanks in de eigen omgeving, als ook in andere dorpen.
  In Thondwe/Mkanda worden tijdens de training 10 opvangtanks voor regenwater gebouwd, die schoon drinkwater bieden. Het motto: clean water – healthy village/families. Kinderen lopen minder risico’s op ziektes met als resultaat minder verzuim op school. En hoewel het eerste doel schoon drinkwater is, kunnen de tanks een waardevolle ondersteuning vormen in tijden van droogte. Malawi wordt geregeld door droogte geteisterd, met als gevolg mislukte oogsten en hongersnood. Opvang van regenwater in speciale tanks is een oplossing van cruciaal belang in tijden van schaarste.
  De totale kosten voor dit project, betreffende scholing/training metselaars, coördinatie en materiaal, zijn € 10.000,=. Het Goede Doel heeft een toezegging van Wilde Ganzen om bij te dragen in de kosten.

  SDG:

  Doelgroep: Boeren | Gemeenschappen | Kinderen

Terug naar ledenoverzicht