Medi-Aid biedt in Sri Lanka inhoudelijke en materiele ondersteuning op het gebied van de zorg en onderwijs aan hen die daartoe, om wat voor reden dan ook, niet de nodige middelen of mogelijkheden hebben.
Medi-Aid doet dit om een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de omstandigheden waarin de mensen op Sri Lanka worden opgevangen, verzorgd of verpleegd.
Door de bijdrage van Medi-Aid beogen we ook verbetering en professionalisering van de ouderen-en gehandicaptenzorg te realiseren en een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid en het toekomstperspectief van kansarmen.
Tot de doelgroepen die Medi-Aid ondersteuning biedt behoren:
• Ouderen • Kansarmen, met speciale aandacht voor jonge mannen en vrouwen van wie het toekomstperspectief verbetert door scholing die MediAid geeft. • Jongeren/kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, die door degelijk en aangepast materiaal een grotere bewegingsvrijheid krijgen met alle positieve effecten van dien. • Lokale ziekenhuizen en weeshuizen, die door omstandigheden geen of ondeugdelijk materiaal en materieel hebben, waardoor niet díe zorg en verpleging kan worden geboden waar patiënten en bewoners recht op hebben. • Sri-Lankaanse organisaties die ouderen, kansarmen en jongeren met een beperking zorg en waar nodig verpleging geven. De ondersteuning van Medi-Aid vindt plaats ter verbetering van al lopende en dus in aanvang al gefinancierde projecten
Afgezien van het richten op bovenstaande doelgroepen, kunnen er altijd hulpvragen op Medi-Aid afkomen die andere vlakken van zorg in ruime zin omvatten, bijvoorbeeld bij scholing of noodhulp bij catastrofes. Deze hulpvragen worden pas in behandeling genomen nadat ze zijn voorgelegd aan het SL-bestuur

Informatie

  • Doelgroep: Alleenstaande ouders | Chronisch zieken | Dak- en thuislozen | Jongeren | Mensen met een beperking | Ouderen
  • SDG: SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs
  • Land: Sri Lanka
  • Werelddeel: Azië

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht