Onze missie is gericht op het verbeteren van de omstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde Peruaanse kinderen door het aanbieden van gratis medische zorg, in de breedste zin van het woord.

Onze filosofie

 • “traditionele” hulp te bieden aan degene die daar nu om vragen.
 • duurzaam door het opzetten van een economisch (op termijn) zelfstandig ziekenhuis
 • de combinatie van traditionele en duurzame hulp
 • werken met lokale medewerkers, om zo de Peruaanse arbeidsmarkt te steunen.

Informatie

 • Doelgroep: Jongeren | Kinderen
 • SDG: SDG03 - Gezondheid en welzijn
 • Land: Peru
 • Werelddeel: Zuid-Amerika

Projecten

 • Voedselhulp tijdens de coronacrisis

  De situatie in Arequipa, Peru

  De eerste lock down om de Coronapandemie proberen te beteugelen in Peru vond plaats op 16 maart. De overheid kondigde meteen zware maatregelen aan. Politie en leger werden ingezet om een strenge quarantaine af te dwingen. Desondanks bleef het aantal corona besmettingen stijgen en werd de lockdown steeds met twee weken verlengt. Inmiddels is het aantal bevestigde besmettingen gestegen tot ver boven 200.000 waarvan de helft in Lima en is de lockdown in Arequipa verlengt tot eind juli.
  Het gezondheidssysteem is volledig ingestort en er is o.a. een enorm tekort aan gespecialiseerde medici en verpleegsters, ICbedden, gewone ziekenhuisbedden, beademingsapparatuur, medicijnen en voedsel.

  De lockdown en de zware maatregelen van de overheid hebben ook ernstige gevolgen voor PAZHolandesa. De voor maart en mei geplande operatievluchten werden geannuleerd, de kinderafdeling van het Hospital General werd overgenomen daar dit ziekenhuis alleen nog maar COVIDpatienten mag behandelen, het personeel en de overhead kosten dienden door PAZHolandesa doorbetaald te worden. ( de latere toezegging van de overheid om voor 30% in deze kosten te participeren werd tot op heden niet gehonoreerd). Het ziekenhuis mag sinds 18 maart alleen nog acute medische hulp verlenen in de polikliniek, slechts in pediatrie, chirurgie en gynecologie. En zijn daardoor de eigen inkomsten met meer dan 55% gezakt in deze afgelopen 4 maanden, waardoor de lopende kosten moeilijk te dekken zijn. De genomen ondersteunende maatregelen van de regering voor bedrijven zijn zwaar onvoldoende, door de bureaucratische processen ook zeer langdurig etc.etc. Tot op heden hebben wij niks mogen ontvangen.
  Als gevolg van de lockdown en de daarmee gepaard gaande werkeloosheid (70% van de bevolking leeft van daginkomsten), is er onder de arme bevolking van Arequipa hongersnood uitgebroken. Verwachting is dat deze hele noodtoestand tot het eind van dit jaar zal voortduren.

  Een en ander heeft ons tot een aanpassing van onze geplande- en lopende projecten en ook genoopt tot het verlenen van noodhulp.

  Consequenties van de hele situatie in Arequipa zijn :
  1. dat wij onze geplande operatieprojecten (schisis, kinderoogheelkunde en kinderurologie in de maanden maart, april en mei niet hebben kunnen uitvoeren en helaas oktober en november kunnen ook niet).
  2. De nazorgprojecten vooral bestaand uit het geven van spraaklessen, medische consulten, zijn we sinds april online aan het houden. Helaas niet voor iedere patient mogelijk doordat men geen internetsignaal heeft dan wel geen mobiele telefoon.
  3. Het verlenen van noodhulp in de vorm van voedsel-en medicijnhulp aan patienten en hun families

  Noodhulp
  1. Wekelijks verstrekken van 100-200 voedselpakketten
  2. Medicijnpakketten verstrekken aan COVIDpatientjes en familieleden
  3. Maskers uitdelen ter bescherming en preventie

  SDG:

  Doelgroep: Alleenstaande ouders | Kinderen | Patiënten

 • KInderziekenhuis PAZHolandesa

  Eind 2006 werd aangevangen met de bouw van het ‘Tony Molleapaza Rojas Kinderziekenhuis’ in Arequipa, in het zuiden van Peru en officieel ingebruikgenomen op 19 april 2012. EGM Architecten ontwierp gratis een kleinschalig, volwaardig ziekenhuis dat inspeelt op de lokale omstandigheden.
  Dit ziekenhuis richt zich in haar gratis projecten specifiek op kinderen geboren met een defect.

  Het kinderziekenhuis is een initiatief van de samenwerkende NGO’s Stichting PAZHolandesa (Nederland) en de Asociación PAZ-Holandesa (Peru). Beide organisaties zijn reeds 15 jaar als samenwerkingspartners actief in de Peruaanse gezondheidszorgsector.

  Met het ‘Tony Molleapaza Rojas Kinderziekenhuis’ verschaft PAZ-Holandesa toegang tot uitvoerige zorg en gepaste revalidatie van hoge kwaliteit aan minder valide kinderen.Het ziekenhuis zal zich op termijn tot een volwaardig kinderziekenhuis ontwikkelen waar alle kinderspecialismen worden aangeboden. Er wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid. Sociaaleconomische omstandigheden spelen dus geen rol.

  Het ‘Tony Molleapaza Rojas’ Kinderziekenhuis streeft ernaar een model te zijn voor stedelijke ziekenhuizen in Peru, dat toegankelijk is voor mensen mét en zonder financiële middelen. PAZ- Holandesa verzorgt bovendien opleidingen op management- en operationeel (medisch) niveau, aan haar eigen personeel, verwante projecten en organisaties.

  Het uiteindelijke doel van PAZ-Holandesa is het dichten van de kloof die er bestaat binnen de Peruaanse gezondheidssector en dan in het specifiek voor kinderen (met aangeboren afwijkingen) zonder financiële middelen.

  In 2017 hebben we de naam moeten veranderen naar Clinica PAZHolandesa, daar het gebruik van het woord Hospital alleen is voorbehouden aan ziekenhuizen van de Peruaanse overheid.

  Activiteiten
  PAZ-Holandesa onderneemt sinds het jaar 2000 de volgende activiteiten om haar doelstelling te verwezenlijken:
  • Uitvoeren van (gratis) operatieprojecten. Het gaat hier met name om schisisoperaties (hazenlipcorrecties/sluiten van open gehemeltes), brandwondencorrecties en urologische operaties (behandelen urologische geboorte-afwijkingen). Ondersteunend hieraan vindt laboratorium- en röntgenonderzoek plaats om het risico van de operatie te minimaliseren;
  • Het verzorgen van de integrale (gratis) nazorgtrajecten (zoals spraaklessen, psycho-logische behandelingen, primaire tandverzorging, revalidatie en incontinentie-beheersing) en medische consulten c.q. opnames.
  • Het beheren van ons ‘ Clinica PAZHolandesa/Tony Molleapaza Rojas’ kinderziekenhuis, Arequipa
  • Geven van informatie en trainingen aan alle partijen in het behandelingstraject (van de ouders en verpleegkundigen tot de medici). Bijvoorbeeld trainingen verpleegkunde, trainingen operatietechnieken, training postoperatieve- en brandwonden-verzorging, training incontinentiebeheersing. Ouders worden zowel individueel als in ouderbijeenkomsten geïnformeerd en geïnstrueerd, draaien regelmatig mee in de therapie-uren van hun kinderen en er wordt psychologische ondersteuning voor de moeder aangeboden;
  • Donatieprojecten van medische basismaterialen, drains (t.b.v. hydrocephalus (waterhoofd), operatiepakketten, aan lokale ziekenhuizen (in Tacna, Juliaca, Puno, Cusco en Arequipa)). Op deze plaatsen wordt ook voorlichting gegeven en worden patiënten voor de operatieprojecten geselecteerd en geïnformeerd;
  • Voeren van samenwerkingsverbanden met lokale zorginstellingen, (internationale) belangenverenigingen en andere relevante partijen, o.a. met Health Bridges Int. USA, Anequim, Lima, MMI Peru, Arequipa, Quechua Benefit, Arequipa, Rotary Club Arequipa, AMEPEBA, Barcelona, The SmileTrain, New York, Wir Helfen, Duitsland, Hospital Goyeneche te Arequipa, Hospital Honorio Delgado te Arequipa, het Ministerio de Salud van Peru in Arequipa,If Childhelp en IF International Federation for Hydrocephalus and Spina Bifida Brussel, Colegio Medico van Arequipa, Hospital Regional te Cusco, Hospital Regional te Tacna, het Instituto de Nino en Universidad Cayatano Herreda in Lima. Door de diverse samenwerkingsverbanden ontstaat beter inzicht in de problemen en behoeftes in de Peruaanse gezondheidszorg en kunnen gezamenlijke doelstellingen beter worden behaald;
  • Oprichten van patiëntenverenigingen. Doel is informatie- en kennisverstrekking naar ouders, patiënten en hun behandelaars. Ook patiënten/ouders impuls geven patiëntenverenigingen op te zetten. Patiëntenverenigingen dragen bij aan het collectief bespreekbaar maken van bij de ziekte horende problemen, het zoeken naar oplossingen en het creëren van een grotere bewustwording en draagvlak binnen de Peruaanse gemeenschap.

  Doelgroep
  De gratis projecten van PAZ-Holandesa richten zich specifiek op kinderen (0-16 jaar) uit de allerarmste lagen van de bevolking van Peru, die geen geld hebben voor medische zorg. Het gaat om de vele kinderen uit de arme wijken van de grote steden en kinderen uit rurale gebieden die vrijwel volledig verstoken zijn van enige vorm van gezondheidszorg (hoog in de bergen, diep in de jungle of op de hoogvlaktes in de woestijn). Bijzondere aandacht gaat uit naar kinderen met geboorteafwijkingen (schisis, spina bifida en/of hydrocephalus ),urinewegen,down en cardiopatie. Daarnaast biedt PAZ ook betaalde medische zorg aan kinderen of volwassenen uit families die dit kunnen bekostigen en met de opbrengst hiervan de medische hulpverlening aan kinderen uit arme families kunnen uitbreiden.

  Verzorgingsgebied
  Het verzorgingsgebied beslaat het midden en zuiden van Peru (gebied met de oppervlakte van een land als Frankrijk) en bestaat uit ruim 7 miljoen inwoners, waarvan 40% in de leeftijd 0-16 jaar is.

  SDG:

  Doelgroep: Kinderen | Patiënten | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht