De stichting heeft als doelstelling:
1. Bevorderen van onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling in het Mpongwe
District, in het bijzonder voor kwetsbare kinderen, jeugd en vrouwen door middel van stimulering van ‘income generating activities’ voornamelijk voor georganiseerde groepen in het Mpongwe District
2. Ondersteunen van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding en het creëren van ontwikkelingskansen
3. Tot stand brengen van een ontmoeting tussen Noord en Zuid
4. Aansluiten bij de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Informatie

 • Doelgroep: Jongeren | Kinderen
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG07 - Duurzame en betaalbare energie | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei
 • Land: Zambia
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Vocational Training College

  Wegens gebrek aan kansen voor de jeugd en een tekort aan geschoolde vakmensen in het Mpongwe district in Zambia, begon de stichting ‘Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst’ eind 2011 haar grootste en meest uitdagende project: het George Korsten Vocational Training College (GKVTC).
  Een innovatief project waarbij het ontwerp en de onderwijsvisie een belangrijke rol spelen. Een project dat past binnen de cultuur van Zambia, de werkgelegenheid stimuleert, de bouw op het klimaat is afgestemd en een school dat geheel zelfvoorzienend wordt in haar water, elektra , materiaal en voedsel behoefte. Het Ministerie van Onderwijs is nauw betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van het onderwijs. Het leren vindt vooral plaats vanuit de principes van Competenced Based Learning en Action Learning, waarbij het beroepsprofiel en de praktijk uitgangspunt zijn voor het leren van de student en de student hierop in de theorie reflecteert. Naast gekwalificeerde vaardigheidsdocenten spelen leermeesters uit de plaatselijke bedrijfjes een rol in het vaardigheidsonderwijs. Deze begeleiden de jongeren in het productieproces (training on the job). Het is de bedoeling dat elke cursus wordt gekoppeld aan een business unit, al of niet uit het lokale bedrijfsleven. De business unit dient als praktijkleerplaats en genereert inkomen.

  Het GKVTC biedt jongeren en volwassenen een relevante en adequate (beroeps) opleiding die hen in staat stelt om niet alleen in het werk maar ook in het leven te slagen. Ze doet dit door jongeren en volwassenen op te leiden in het George Korsten Vocational Training College (GKVTC).
  Het GKVTC is het eerste door TEVETA geaccrediteerde onderwijsinstelling in het Mpongwe district.
  “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela

  SDG:

  Doelgroep: Analfabeten | Gemeenschappen | Jongeren | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht