Projectactiviteiten
De verschillen tussen het leven in de steden en op het platteland zijn in India extreem groot. Het kaste-systeem en de gendersituatie zijn zodanig dat met name vrouwen van de laagste kaste en (erger nog) de kasteloze vrouwen al geboren worden zonder perspectieven. Daarom richt Stichting Jalihal zich vanaf het begin (2004) op het verbeteren van de levensstandaard van arme, alleenstaande vrouwen op het platteland in India, in de regio Jalihal.
Het begon met een naaimachineproject, daarna een geitenproject, dan een project dat geiten met kleine akkertjes combineerde, toen een noodhulpproject (toen honger dreigde vanwege meerjarige droogte) en daarna had een kippenproject onze focus.
Ons huizenproject loopt vanaf 2017. Met een eigen huis krijgen de vrouwen met hun kinderen een gezondere woonsituatie, meer veiligheid, en groeien ze verder in zelfstandigheid.
In 2018 zijn we gestart met de pilot van het bomenproject. Dit geeft een verbreding van onze doelgroep naar kleinschalige boeren in de regio Jalihal. We gaan de komende 5 jaar in totaal 1 miljoen bomen en struiken planten om de droogte (klimaatverandering) aan te pakken.

Lokale samenwerking
We stellen onze vaste samenwerkingspartner Yerala Projects Society (verder te noemen YPS) in de gelegenheid om projecten te ontwikkelen en uit te voeren die speciaal gericht zijn op kasteloze vrouwen en op andere vrouwen, die door de lokale samenleving worden genegeerd.
YPS voert ook ons bomenproject uit, en zorgt voor lokale expertise en voortdurende monitoring van de levensomstandigheden in Jalihal.

Onze visie op de projecten
Het beleid is er op gericht dat de doelgroep in staat wordt gesteld om zelf een inkomen te verwerven waarmee een redelijke levensstandaard mogelijk is. De projecten moeten er toe leiden dat de vrouwen één keer een gelegenheid wordt geboden, waarna ze volledig zelfstandig verder kunnen werken met de aangereikte middelen.
We doen al het mogelijke om in de opeenvolgende projecten een opbouw te bewerkstelligen. Er is veel aandacht voor training, demonstratie en bezoek aan andere kleinschalige initiatieven. De vrouwen ontwikkelen hun vakkennis en ze worden zelfvoorzienend. Dit leidt er toe dat ze meer aanzien krijgen binnen hun dorpsgemeenschap.
Wij vinden dat de uit te voeren projecten moeten bijdragen aan duurzaamheid. Voor duurzaamheid volgen wij de Brundtland definitie, met de drie kapitalen: People, Planet en Prosperity. Het projectgebied is milieutechnisch uiterst kwetsbaar. Door de klimaatverandering is er een toename van droogtes die de natuur en de bewoners bedreigen.

Informatie

  • Doelgroep: Vrouwen en meisjes
  • Thema: SDG01 - Einde aan armoede | SDG13 - Klimaatverandering aanpakken
  • Land: India
  • Werelddeel: Azië

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht