Stichting Rural Women Foundation (Stichting RWF) is een kleine enthousiaste Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die oktober 2011 werd opgericht als partnerorganisatie van de Nigeriaanse NGO Rural Women Foundation. Stichting RWF wordt volledig gedragen door vrijwilligers. De statutaire doelstelling van Stichting Rural Women Foundation luidt als volgt: “Het zorg dragen voor een duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid voor kwetsbare groepen in de samenleving op het platteland van Nigeria.

Vooralsnog richt de stichting zich primair op de verbetering van de levensverwachting en de levensstandaard van vrouwen en kinderen in kleine dorpsgemeenschappen in Oost-Nigeria. Dit doen wij door de realisatie van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen op basisscholen en bij gezondheidscentra. Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd op het gebied van HIV/AIDS preventie op middelbare scholen en staat de sociaaleconomische ontwikkeling van vrouwen in achterstandssituaties (women empowerment) in onze planning vanaf 2019.

Informatie

  • Doelgroep: Gemeenschappen | Kinderen | Patiënten | Vrouwen en meisjes
  • Thema: SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
  • Land: Nigeria
  • Werelddeel: Afrika

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht