Stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO)
Stichting SAKO is een organisatie zonder winstoogmerk (not-for-profit) die gerund wordt door vrijwilligers. Wij werken samen met lokale partner organisaties in Bangladesh om kinderen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen. Dat doen wij door het onderwijs en de gezondheidzorg aan kinderen en hun ouders te verbeteren. Daarbij gaan we waar mogelijk uit van bestaande lokale structuren en zetten ons in om de toegang tot deze structuren te verbeteren. Stichting SAKO werft niet alleen fondsen voor lokaal geïnitieerde projecten, wij staan deze projecten waar mogelijk ook bij met ideeën en technische ondersteuning.

Lokale Kennis en Draagkracht
Stichting SAKO gaat uit van de eigen kracht van mensen. We werken samen met lokale partners omdat zij zicht hebben op wat er wat van belang is in hun omgeving. Zelfbeschikking, voor zowel de projecthouders als de mensen die gebruik maken van de voorzieningen die een project biedt, is belangrijk. Programma’s moeten een antwoord bieden op daadwerkelijke problemen en wensen, zoals die door mensen zelf worden geformuleerd. Dit komt de duurzaamheid van projecten ten goede.

Samenwerking
Wij hechten belang aan een gelijkwaardig en wederkerig contact tussen SAKO, donoren en de lokale partners. Dat betekent goede informatievoorziening, samen kunnen brainstormen over mogelijke initiatieven, het evalueren van werkwijze en voortgang en openheid over resultaten.
Het betekent ook dat organisaties contact zoeken met elkaar, voor kennisuitwisseling en om van elkaars voorzieningen gebruik te kunnen maken.

Een reële visie op duurzaamheid
Overal waar mensen samen leven zijn structuren en verbanden die vorm geven aan de samenleving. Stichting SAKO vindt het van belang dat bestaande initiatieven en overheidsvoorzieningen niet genegeerd worden, maar streeft ernaar om optimaal gebruik te maken van deze structuren, ze waar nodig aan te vullen en te streven naar verbetering van de toegang en kwaliteit van bestaande initiatieven en faciliteiten. Tegelijkertijd is SAKO realistisch over de mate waarin er van projecten verwacht kan worden dat zij zelfvoorzienend worden. Onderwijs en gezondheidszorg zijn geen winstmakende activiteiten, zij zijn zelfs niet kostenneutraal. Daarom schroomt Stichting SAKO niet om lange termijn verplichtingen aan te gaan en om te investeren in ‘mensen in plaats van stenen’. Het is immers de inzet van onderwijzers en de kundigheid van artsen en verpleegkundigen die het verschil maken.

Verantwoordelijkheid en Transparantie
Stichting SAKO ziet het als haar verplichting om alle gelden verkregen uit donaties, erfstellingen, legaten of schenkingen te besteden aan de projecten. Dit betekent dat overheadkosten worden voldaan met financiële middelen afkomstig van de bestuursleden en vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat donoren goed geïnformeerd worden over de manier waarop hun bijdragen worden besteed.

Informatie

 • Doelgroep: Kinderen | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei
 • Land: Bangladesh
 • Werelddeel: Azië

Projecten

 • Vocational Training Centre for Youth

  SAKO supports technical education for young people in Bangladesh in order to improve career opportunities of young people on the labour market. Partner organization Aloshikha founded the Vocational Training Centre (VTC) in 2010. The VTC offers students a two-year vocational training in five trades: welder, mechanic, electrician, ICT and modern tailoring. Each year, around 130 pupils complete the program successfully, with a nationally recognized diploma in secondary education. By supporting the VTC, SAKO hopes to adequately equip young people for a better future.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Vrouwen en meisjes

 • Pre-school education in preparation for Primary School

  The Bangladeshi government provides primary education throughout the country. Yet in the remote rural working area of partner organizations Aloshikha and BVDO, the quality of this education is limited. A great number of children fall behind and eventually give up. How to prevent early drop-outs? One of the ways that is proven to be successful, is to give children a head-start through pre-school education. Children are stimulated to discover and learn early in their development, which provides a solid foundation for their school career. The pre-school project supported by SAKO provides over 1800 children aged 3 to 6 years with pre-school education every year. Children are taught basic skills and are prepared for primary school.

  SDG:

  Doelgroep: Kinderen

 • Health Care Prevention in rural areas

  SAKO supports the outreach and health clinics of partner organizations Aloshikha and BVDO. The project supports Health Motivators who visit rural villages in remote marsh lands in the southwestern part of Bangladesh. They offer basic health education, health monitoring, and simple treatment of frequent ailments and illnesses. The Health Motivators are backed by a general practitioner (GP) who holds consultation hours at regular intervals. The GP provides medical assistance and treatment when necessary.

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Kinderen | Ouderen | Patiënten | Vrouwen en meisjes

 • Care for Mother and Child

  In the south of Bangladesh, SAKO supports the Care for Mother and Child project of Chandradip Development Society (CDS). This project is being carried out in collaboration with the local government and aims to reduce the mortality rate around pregnancy and childbirth. Through education, preventive pregnancy health-checks, obstetric guidance before, during, and after delivery, and a good system of referral, CDS aims to lower the number of fatalities during pregnancy and childbirth. By providing preventive healthcare for babies up to the age of 6 months, CDS strives to assist young mothers and to give children a healthy start in life.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen | Patiënten | Vrouwen en meisjes

 • Ensure Child Rights and Development through Education

  It is difficult for children who grow up in the slums to go to school and to stay in school. Partner organization DHARA has developed an alternative school program for children aged 9 to 15 who have lost connection with regular education. Not only the children, but the whole family is involved in this project. In addition to primary education, attention is paid to safety, health, and economic and social resilience.

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Kinderen | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht