Stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO)
Stichting SAKO is een organisatie zonder winstoogmerk (not-for-profit) die gerund wordt door vrijwilligers. Wij werken samen met lokale partner organisaties in Bangladesh en Indonesië om kinderen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen. Dat doen wij door het onderwijs en de gezondheidzorg aan kinderen en hun ouders te verbeteren. Daarbij gaan we waar mogelijk uit van bestaande lokale structuren en zetten ons in om de toegang tot deze structuren te verbeteren. Stichting SAKO werft niet alleen fondsen voor lokaal geïnitieerde projecten, wij staan deze projecten waar mogelijk ook bij met ideeën en technische ondersteuning.

Lokale Kennis en Draagkracht
Stichting SAKO gaat uit van de eigen kracht van mensen. We werken samen met lokale partners omdat zij zicht hebben op wat er wat van belang is in hun omgeving. Zelfbeschikking, voor zowel de projecthouders als de mensen die gebruik maken van de voorzieningen die een project biedt, is belangrijk. Programma’s moeten een antwoord bieden op daadwerkelijke problemen en wensen, zoals die door mensen zelf worden geformuleerd. Dit komt de duurzaamheid van projecten ten goede.

Samenwerking
Wij hechten belang aan een gelijkwaardig en wederkerig contact tussen SAKO, donoren en de lokale partners. Dat betekent goede informatievoorziening, samen kunnen brainstormen over mogelijke initiatieven, het evalueren van werkwijze en voortgang en openheid over resultaten.
Het betekent ook dat organisaties contact zoeken met elkaar, voor kennisuitwisseling en om van elkaars voorzieningen gebruik te kunnen maken.

Een reële visie op duurzaamheid
Overal waar mensen samen leven zijn structuren en verbanden die vorm geven aan de samenleving. Stichting SAKO vindt het van belang dat bestaande initiatieven en overheidsvoorzieningen niet genegeerd worden, maar streeft ernaar om optimaal gebruik te maken van deze structuren, ze waar nodig aan te vullen en te streven naar verbetering van de toegang en kwaliteit van bestaande initiatieven en faciliteiten. Tegelijkertijd is SAKO realistisch over de mate waarin er van projecten verwacht kan worden dat zij zelfvoorzienend worden. Onderwijs en gezondheidszorg zijn geen winstmakende activiteiten, zij zijn zelfs niet kostenneutraal. Daarom schroomt Stichting SAKO niet om lange termijn verplichtingen aan te gaan en om te investeren in ‘mensen in plaats van stenen’. Het is immers de inzet van onderwijzers en de kundigheid van artsen en verpleegkundigen die het verschil maken.

Verantwoordelijkheid en Transparantie
Stichting SAKO ziet het als haar verplichting om alle gelden verkregen uit donaties, erfstellingen, legaten of schenkingen te besteden aan de projecten. Dit betekent dat overheadkosten worden voldaan met financiële middelen afkomstig van de bestuursleden en vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat donoren goed geïnformeerd worden over de manier waarop hun bijdragen worden besteed.

Informatie

  • Doelgroep: Kinderen | Vrouwen en meisjes
  • Thema: SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk
  • Land: Bangladesh
  • Werelddeel: Azië

Projecten

Geen projecten om weer te geven.
Terug naar ledenoverzicht