Stichting WOL ondersteunt onderwijs- en ontwikkelingsprojecten in de provincie Yatenga in Burkina Faso. We werken daar samen met de lokale partner DSF (Association Développement Sans Frontière) in de provinciehoofdstad Ouahigouya. WOL en DSF hebben samen een groot onderwijscomplex gerealiseerd. Daarnaast ondersteunen we onderwijs en alfabetisering in de dorpen aan kinderen, jongeren en volwassenen. De laatste jaren is het accent op beroepsvorming en beroepsonderwijs komen te liggen.
In Nederland werft WOL fondsen om de projecten in Burkina Faso te kunnen financieren en geven we voorlichting over de problematiek van ontwikkelingslanden, in het bijzonder van Burkina Faso.

Informatie

 • Doelgroep: Jongeren | Kinderen
 • SDG: SDG04 - Goed onderwijs | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei
 • Land: Burkina Faso
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Uitbreiding en verbetering voortgezet onderwijs in dorpen in de provincie Yatenga, Burkina Faso

  Op het platteland van Yatenga maken steeds meer kinderen de basisschool af en willen daarna naar het voortgezet onderwijs. Dorpscolleges zijn er nog te weinig. De colleges die er wel zijn, hebben gebrek aan van alles. In vier dorpen en op onderwijscomplex Zoodo zorgen wij voor goede onderwijsfaciliteiten. Tussen 2017 en 2019 is/wordt gerealiseerd:
  – Inrichting van 12 klaslokalen in de dorpen Nongfaïré, Namssiguia en Tougué Mossi;
  – Bouw van twee klaslokalen in Tougué Mossi
  – Bouw en inrichting van de schooladministratie in de dorpen Nongfaïré en Namssiguia;
  – Inrichting van schoolbibliotheken in Tangaye, Ouahigouya, Nongfaïré, Namssiguia en Tougué Mossi;
  – Bouw en inrichting van schoolkeukens in Nongfaïré, Namssiguia en Tougué Mossi;
  – Restauratie van de basisschool in Nongfaïré;
  – Bouw van vier personeelswoningen in Nongfaïré en Ouahigouya;
  – Aanleggen van latrines in Namssiguia en Ouahigouya;
  – Bronboring en waterpomp in Namssiguia
  – Ondersteuning van DSF bij de uitvoering en de projecten en de structurele verbetering van het onderwijs in Burkina Faso.
  Dit project is gefinancierd door de MRC Holland Foundation.

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Jongeren

 • Wasbaar maandverband vergroot het schoolsucces van meisjes in Burkina Faso

  Het schoolverzuim onder meisjes op de middelbare school is hoog. Een van de oorzaken is het ontbreken van maandverband tijdens de menstruatieperiode. Maandverband is nog onbekend op het platteland en is voor veel gezinnen te duur. Traditioneel gebruiken vrouwen oude lappen en donkere kleding tijdens de menstruatieperiode. Veel meisjes schamen zich om zo naar school te gaan en blijven daarom thuis. Meisjes hebben zo soms wel 20% minder kans op een succesvolle schoolcarrière dan jongens!
  Vanuit dit project zullen leerlingen van de naaiopleiding van het onderwijscomplex Zoodo zeshonderd pakketjes met wasbaar maandverband gaan maken, die uitgedeeld zullen worden aan meisjes op verschillende scholen in de regio. De leerlingen van de naaiopleiding worden opgeleid in het maken van het wasbaar maandverband en zullen ondersteund worden met het opzetten van een eigen bedrijfje hierin. Tijdens het uitdelen van het wasbaar maandverband zal ook informatie worden gegeven over het gebruik van het maandverband, over menstruatie, over de werking van het lichaam en over het voorkomen van zwangerschappen. Ook zal er voorlichting worden gegeven aan moeders over het belang van het gebruik van wasbaar maandverband voor de schoolcarrière van hun dochters.
  Dit project wordt ondersteund door de Vastenactie 2019 en de kerken in Limmen, Akersloot, Heiloo en de Egmonden. Zie https://www.vastenactie.nl/nl/projecten/wasbaar-maandverband-vergroot-het-schoolsucces-van-meisjes-in-burkina-faso

  SDG:

  Doelgroep: Vrouwen en meisjes

 • Bevordering van werkgelegenheid door beroepsonderwijs in Burkina Faso.

  Burkina Faso is een van de armste landen in de wereld met een relatief jonge bevolking. In 2017 had 68% van de jongeren tussen 15 en 35 jaar geen werk. Het bestaande onderwijssysteem is er niet op gericht om jongeren aan werk te helpen. Beroepsonderwijs heeft ook een minderwaardig imago bij de bevolking. Met dit project willen we de beeldvorming over beroepsonderwijs veranderen en beroepscompetenties bij jongeren ontwikkelen zodat zij wel betaald werk kunnen vinden of kunnen creëren en bij kunnen dragen aan de economische ontwikkeling van de regio. Dit willen we doen door het houden van een voorlichtingscampagne over de perspectieven van het volgen van een beroepsopleiding en de beroepsopleidingen aan te laten sluiten bij de behoefte van de producenten van de opkomende landbouw en andere behoeften van de lokale bevolking. De opleidingen worden gegeven op onderwijscomplex Zoodo in Ouahigouya. Het doel is om 120 jongeren op te leiden en te begeleiden naar een zelfstandig bestaan als ondernemer of ondernemer in een coöperatie. Het gaat om de opleidingen lassen en metaalconstructie, autotechniek, rurale mechanica en tweewielertechniek en een naaiopleiding.
  Dit project wordt ondersteund door Wilde Ganzen.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren

Terug naar ledenoverzicht