Op donderdag 25 juni vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Partin plaats. Dit keer online. Deze ALV stond in het teken van de bestuurswissel. Na zo’n 10 jaar bestuurslid te zijn geweest, gaven Lucy Engelen en Koen Vliegenthart het stokje door aan Joost Verwilghen, Wilko Brink, Marre Adu Ampong en Bart Tabingh Suermondt. Trudeke Vuijk had zich herkiesbaar gesteld en Yvonne van Driel, die wel aftrad, is sinds januari lid van Team Partin.

Woorden van dank
Helaas kon Lucy Engelen niet als voorzitter bij de ALV aanwezig zijn. Ook Trudeke Vuijk kon door ziekte niet aanschuiven. Samen met Koen Vliegenthart, nam Yvonne van Driel de taak van voorzitter van de ALV op zich. Het was echter Partindirecteur Erik Boerrigter die met twee anekdotes de vertrekkende voorzitter Lucy en penningmeester Koen bedankte voor hun inzet en bevlogenheid om Partin te maken wat het nu is: een bruisende branchevereniging die steeds meer erkenning ervaart.

Erik herinnerde zich de weddenschap met Lucy over de toolkit AVG, die hij glansrijk verloor, want in korte tijd bracht deze toolkit meer dan € 10.000,- op. En Erik vertelde dat CBF en andere spelers uiteindelijk niet om Koen heen konden. Met zijn expertise als systeemaccountant liet hij zien dat ‘vrijwilliger zijn’ geen functiebeschrijving is. Het zette particuliere initiatieven op de goede doelenkaart.

We willen nogmaals Lucy Engelen, Koen Vliegenthart en Yvonne van Driel heel hartelijk bedanken voor hun inzet als bestuurslid. Partin kan doorgroeien met de zaadjes die jullie lieten kiemen.

Benoeming
Na de jaarstukken doorgenomen te hebben, werd iets na negenen aan het oude bestuur decharge verleent. Daarna werd met 91% van de stemmen (9% stemde blanco) het nieuwe bestuur benoemd. Er namen 43 leden deel aan deze online ALV.

Bestuur stelt zicht voor
We stellen het bestuur graag aan u voor:

Klik op de namen van de bestuursleden om hun audiovisuele introductie te bekijken.

       

Samen beleid maken
Een belangrijke taak van het bestuur is het opstellen van een nieuw beleidsplan. Dit gaan we samen met u vormgeven. Zo willen we nog meer met en voor elkaar goed doen. Want: Samen doen we meer…

Heeft u ideeën voor het nieuwe beleidsplan? Schrijf het ons. Stuur een mail naar secretariaat@partin.nl.