Iets minder dan de helft (46%) van de respondenten maakt geen gebruik van een fondsenwerver en wil dit ook niet. Bijna een derde (31%) doet dat wel en 23% overweegt dat te gaan doen. Dit zijn de uitkomsten van de poll in de nieuwsbrief van maart. Van de organisaties die geen gebruik maken van een externe fondsenwerver is voor precies de helft van hen het kostenplaatje de belangrijkste overweging dit niet te doen. De andere 50% van de respondenten (13) heeft geen behoefte aan meer inkomsten. Hun huidige inkomsten sluiten goed aan bij de doelstellingen.

Toch zijn er vele vragen over externe fondsenwervers. Fondsenwerven zelf doen of toch liever uitbesteden? Wat zijn de voor- en nadelen van een externe fondsenwerver? Hoe evalueer je de kwaliteit van een externe fondsenwerver? En wat zijn de voorwaarden? Wat kan je verwachten van een fondsenwerver? En wat moet je zelf doen? Betty Jelier – Kiestra en Gonneke Campen gaan tijdens het webinar Fondsenwerving: uitbesteden of zelf doen? op 20 april in op deze vragen.

Partinwebinars
Dit webinar is een derde in de reeks die we dit jaar organiseren. De eerste twee webinars over beroepsonderwijs en gezinsgerichte zorg voor kinderen werden goed bezocht en ontvangen. In mei gaan we in op #GivingEveryTuesday en hoe je een dergelijke online-campagne kunt opzetten en in juni gaan we met PI in gesprek over landbouwprojecten. Houd onze agenda in de gaten.

Meer informatie en aanmelden: Webinar ‘Fondsenwerving: uitbesteden of zelf doen?’

Foto: Adamfo Ghana (Ghana)