Dit weekend ontvingen ANBI’s een brief van de Belastingdienst over de verplichte standaardformulieren voor publicatie van de jaarrekening. Het is jullie vast opgevallen dat de daarin genoemde sjablonen dit weekend nog niet op de website van de Belastingdienst beschikbaar waren. Inmiddels staan deze er wel. Partindirecteur Erik Boerrigter bekeek het formulier al: “De gevraagde gegevens voor een fondsenwervende instellingen komen overeen met de RJ650 norm. En die norm is de basis voor de jaarrekening zoals wij die hanteren voor de jaarrekeningmodule die voor onze leden gratis is.”

Publicatieplicht en standaardformulier fondsenwervende instelling
Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet gegevens publiceren op een eigen website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om standaardformulieren te gebruiken.

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in de publicatieplicht voor ANBI’s, maar ANBI’s met een bepaalde minimumomvang moeten voortaan gebruik maken van standaardformulieren om te voldoen aan de publicatieverplichting. Het gaat o.a. om ANBI’s die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instelling), en waarvan de baten in het betreffende boekjaar meer dan € 50.000 bedragen. Dat geldt dus voor een groot aantal Partinleden. Voor die leden geldt het Standaardformulier Publicatieplicht Fondsenwervende Instellingen.

Uitzonderingen
Voor organisaties erkend als goed doel door het CBF is het Erkenningspaspoort voor publicatie voldoende. Voor fondsenwervende instellingen die baten minder dan € 50.000 in het afgelopen jaar hadden, hoeven het standaardformulier niet te gebruiken. Toch adviseert de Belastingdienst deze ANBI ook gebruik te maken van het formulier, want op die wijze worden alle benodigde gegevens publiceert. Goed om dan onze jaarrekeningmodule al te gebruiken.

Jaarrekeningmodule
Voor 1 juli moeten ANBI’s het jaarverslag 2020 online publiceren. Al in 2017 ontwikkelde Partin een slimme toolkit voor het maken van een jaarrekening. Voor Partinleden is het nog gemakkelijker om de jaarcijfers op orde te hebben met de online module op Mijn Partin. En dat is gratis.

Naast jaarrekening en –verslag moet een ANBI ook een beleidsplan publiceren. Ook daarvoor heeft Partin voor jullie een handige toolkit klaarstaan.

Foto: Scott Graham (Unsplash)