De noodzaak van gezinsgerichte zorg voor kwetsbare kinderen wordt algemeen en internationaal erkend. De transitie van weeshuis naar familiegerichte opvang is een uitdaging. Daarover gingen vorige week 25 betrokken burgers met elkaar in gesprek tijdens het webinar Zorg voor kwetsbare kinderen – hoe pak je dat aan? Veel en uiteenlopende ervaringen werden uitgewisseld. En er was veel herkenning. Yvonne van Driel (Team Partin) noteerde een aantal aandachtspunten die belangrijk zijn om kinderen een veilig thuis te geven en hoe een PI dat kan aanpakken. Doe er je voordeel mee!

 • Lokale partner
  De lokale partner moet achter het idee van de transitie staan. Vergeet daarbij niet dat cultuurverschillen of religieuze overwegingen vaak ten grondslag liggen aan bepaalde hulpverlening. Bespreek deze verschillen.
  De projectpartner moet voldoende capaciteit hebben om deze uitdaging aan te gaan. Ondersteun dat met geld, kennis en (institutionele) capaciteitsopbouw. Let wel op dat de partner niet alleen afhankelijk is en blijft van jouw stichting. Vooral financieel kan dat een valkuil zijn En bedenk ten alle tijde: het is de lokale partner die het project of programma runt; dat kun jij niet vanuit Nederland.
 • Zorgteam
  Om goede zorg te kunnen verlenen zijn professionele maatschappelijk werkers nodig. Zorg dat er mogelijkheden zijn tot scholing en bijscholing. Ga bij de trainingen ook in op thema’s zoals traumaverwerking en verzelfstandiging van families. Bedenk ook dat werknemers en professionals eigen achtergronden en beweegredenen hebben om zich in te zetten voor kindzorg. Coach indien wenselijk de teamleden.
 • Maatwerk
  Beschrijf de aanpak, maar zorg voor maatwerk. Beperk het niet alleen tot de directe zorg en tot (re)integratie in een gezin. Bekijk ook de omstandigheden waarin de families leven. Dat is familieversterking. Faciliteer eventueel leer- en werkgelegenheden opdat gezinnen zelf voldoende inkomen kunnen genereren. Valkuil kan namelijk zijn dat (pleeg)gezinnen afhankelijk worden van de financiële bijdrages en ‘achterover gaan leunen’.
  Vorm eventueel een caseteam. En zorg voor een follow-up systeem en nazorg. Monitor en evalueer dit concept regelmatig.
 • Overheid
  De taken van de overheid moeten niet overgenomen worden door het project. Ga in gesprek en lobby voor de gemeenschappelijke belangen. En betrek relevante overheidsinstanties bij het project. Ook hierbij is lokale partner leidend. Toch kan PI deuren openen. Zet de aanname dat de overheid niks kan betekenen opzij. Zoek de openingen. De relatie met lokale overheden moet vaak groeien.
 • Netwerk
  Net als bij de overheid is het belangrijk om andere instanties te betrekken. Het wiel hoeft natuurlijk niet opnieuw uitgevonden te worden. En door samen te werken kan een win-win situatie ontstaan en sta je sterker richting overheid.

Lees ook het verslag van dit webinar dat op 19 maart georganiseerd werd door Partin in samenwerking met Better Care Network Netherlands, Stichting SOJA, IMBA, Dutch Tanzania Foundation en Adamfo Ghana: Bijdragen aan oplossingen voor kwetsbare kinderen.

Foto: Tan-kids (Tanzania | 2021)