Ook Partin ondervindt, net als iedereen, de gevolgen van de coronapandemie. Evenementen zoals de Vakdag Fondsenwerving, Oeganda Platform en de Sri Lanka Tafel gingen niet door of worden verzet. Zorgen maken wij ons ook. Niet alleen over onze naaste dichtbij, maar ook om onze naaste wereldwijd. Veel leden en hun partnerorganisaties werken met mensen in kwetsbare posities. En in een omgeving waar thuiswerken meestal geen optie is en waar de capaciteit van het gezondheidszorg te wensen overlaat. We zijn dan ook op zoek naar voorbeelden van de gevolgen van coronamaatregelen die u en uw partners wereldwijd tegenkomen. 

Welke gevolgen heeft de coronapandemie voor uw partners?
Welke activiteiten gaan niet door en welk effect heeft dat op de doelgroep van uw projecten? Nu en op de langere termijn? Graag ontvangen we jullie verhalen (circa een half A4-tje) op secretariaat@partin.nl. Dan maken wij daar een overzicht van om uw mooie werk zichtbaarder te maken. Samen kunnen we dan uw belangen behartigen richting politiek, overheid en vermogensfondsen.

De vis wordt duur betaald
Anita Tax van Meraih Bintang deelde al een verhaal met ons. In De vis wordt duur betaald beschrijft ze de onzekere gevolgen voor de vissers in Indonesië: ‘In Nederland heeft de regering een tegemoetkoming toegezegd voor getroffen sectoren. In Indonesië is dat niet zo: geen inkomen is geen inkomen!’

Wij wensen iedereen veel sterkte toe in deze vreemde dagen.

Foto: Stichting Aprisco