Wanneer het wetsvoorstel UBO-register in de huidige vorm wordt aangenomen, worden ANBI’s verplicht om een «ultimate beneficial owner» (afgekort: UBO) aan te wijzen, welke in het UBO-register wordt opgenomen. ANBI’s verplichten een ‘uiteindelijk begunstigde eigenaar’ aan te wijzen, is moeilijk te rijmen met het feit dat de enige begunstigde van een ANBI het algemeen nuttige doel is. Op woensdag 22 mei organiseert de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek hierover. SBF neemt aan dit rondetafelgesprek deel.

Het standpunt van SBF inzake het wetsvoorstel ‘Implementatiewet Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ dat op 3 april naar de Tweede Kamer werd verstuurd, is: ‘Het is inhoudelijk en principieel onjuist om ANBI’s te verplichten een ‘uiteindelijk begunstigde eigenaar’ (de letterlijke vertaling van UBO) aan te wijzen. De enige begunstigde van een ANBI is het algemeen nuttige doel. Het is een ANBI zelfs wettelijk verboden om individuele bestuurders of medewerkers als begunstigden te hebben, ook bij de ontmanteling van de instelling.’ Ook Partin-directeur Erik Boerrigter merkte al op: “Zelfs al uit taalkundig perspectief kun je afleiden dat een instelling voor het ‘algemeen nut’ per definitie geen ‘ultimate beneficient owner’ kan hebben.”

Gepleit wordt om ANBI’s van deze verplichting vrij te stellen.

Lees hier het position paper van SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie). Nederland Filantropieland vertegenwoordigt leden Partin in SBF-verband. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen op de voet en houden u (verder) op de hoogte.

Bron: Nederland Filantropieland