De STM wil bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige ontwikkeling in zowel Tilburg als Matagalpa, Nicaragua. Wij doen dit met name door het koppelen van groepen personen en instellingen in beide steden en het uitbouwen van kennis en ervaringen langs die weg.

Concrete doelen en werkwijze:
– Het bevorderen van mondiaal bewustzijn en bieden van handelingsperspectief aan inwoners van de gemeente Tilburg en omstreken.
– Het bevorderen van de organisatie en emancipatie van groepen kansarme inwoners in de stad en regio Matagalpa (projectondersteuning).
– Het organiseren van (kennis)uitwisselingen.

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek | Alleenstaande ouders | Analfabeten | Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Milieu | Studenten | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG12 - Duurzame consumptie en productie | SDG13 - Klimaatverandering aanpakken | SDG17 - Partnerschappen voor de doelen
 • Land: Nederland | Nicaragua
 • Werelddeel: Noord- en Midden-Amerika

Projecten

 • Campagne Global Goals

  In Tilburg organiseren wij tal van activiteiten om de projecten in Matagalpa, Nicaragua onder de aandacht te brengen en de Global Goals bekend te maken.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Jongeren | Kinderen | Studenten

 • Economie

  Kansarme groepen mensen in Matagalpa, Nicaragua ondersteunen. Er zijn twee projecten: Microkrediet voor ondernemende vrouwen en Krediet voor koffieboeren. De kredieten lopen resp via MFI Fumdec en coöperatie UCA San Ramón. Deze organisaties verzorgen ook scholing en trainingen.

  SDG:

  Doelgroep: Alleenstaande ouders | Boeren | Gemeenschappen | Jongeren | Milieu | Vrouwen en meisjes

 • Onderwijs

  Verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Matagalpa, Nicaragua. Door capaciteitsopbouw en kennisuitwisseling, het verbeteren van voorzieningen en het tegengaan van kinderarbeid. Tilburgse docenten werken samen met hun collega’s om het onderwijs verder te ontwikkelen, bijv op het gebied van rekenen, sport en didactiek. In Tilburg worden projecten op scholen uitgevoerd en zijn er sponsoracties.

  SDG:

  Doelgroep: Alleenstaande ouders | Analfabeten | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Studenten | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht