Vrijdagavond schoven verschillende wereldburgers aan voor de Nieuwjaarsborrel die Partin voor de eerste keer organiseerde. Online klonk het heffen van het glas ietwat anders, maar elkaar op deze manier zien was een mooie start van het jaar. In kleine groepjes werd met elkaar kennis gemaakt, passeerde de ups en downs van 2020 de revue en werd vooruitgeblikt naar 2021. Het smaakt naar meer!

Namens Partin nam Erik, de directeur van Partin, de hoogtepunten van 2020 door. Elke week meldden zich nieuwe leden en die trend zet zich door: ook dit jaar alweer 2 nieuwe leden. Op 31 december waren er dan ook een recordaantal leden, namelijk 366. Hij sprak over het bloemenproject, de samenwerking met Wilde Ganzen en over de belangenbehartiging. En hij ging kort in op de plannen van Partin, waarop voorzitter Joost het glas hief en iedereen een goed en gezond 2021 wenste.

Donatiebereidheid
In groepen van 4 tot 5 bevlogen doeners werd met elkaar kennisgemaakt, gesproken over 2020 en vooruitgekeken naar 2021. Hoewel 2020 een jaar van verregaande maatregelen en beperkingen was, zette juist die beperkingen ook weer aan tot innovatie. Partnerorganisaties handelde zelfstandiger en de samenwerking kreeg in sommige gevallen een andere dimensie.

Zo kon Niketan snel overgaan op online-trainingen in Bangladesh en Pamoja Kenia kon zelfs 5 projecten uitvoeren terwijl deze stichting in Kenia gemiddeld 2 projecten per jaar ondersteunt. En omdat in veel landen hygiëne prioriteit nummer 1 is, kenden juist projecten voor schoon drinkwater veel vraag. Marion (Pamoja Kenia) had dan ook geen vermindering in de donatiebereidheid waargenomen.

Beleidsplan
Werkbezoeken werden uitgesteld, maar de meeste stichtingen communiceerden al volop online. Vooral  de langdurige samenwerking met lokale partners maakte het makkelijker met elkaar te communiceren en om projecten verder door te voeren. Natuurlijk waren er ook projecten die door de lokale coronamaatregelen geen doorgang konden vinden, maar dat gaf weer tijd om eens stil te staan bij de vraag: waar zijn we mee bezig? En belangrijker nog: wat gaan we samen met onze partners doen? Menig beleidsplan werd herzien.

Kennis optellen en delen
Naast netwerken, het krijgen van relevantie informatie en antwoorden op specifieke vragen werd kennisdelen veel genoemd als Partin ter sprake kwam. En dat laatste komt van twee kanten, want zoals José (Bakasso) opmerkte: “Ik ben niet voor niks lid van Partin”. Jan (Hakuna Matata) had al direct ideeën om specifieke thema’s tijdens online bijeenkomsten verder uit te diepen. Met experts, maar zeker ook met de ervaringen van eenieder. Zelf werkt Hakuna Matata al vele jaren aan beroepsonderwijs in Burkina Faso. Andere stichtingen hebben ziekenhuizen gebouwd of werken met kinderen met een beperking. Kortom genoeg onderwerpen waar we niet alleen kennis delen maar zeker ook optellen.

Roel en Marianne schreven zelfs hun ervaringen opgedaan met Stichting Harambee Holland in een boek. Het boek Samen de handen ineen geeft een mooie inkijk van 20 jaar samenwerking. Bestellen kan via deze link.

Ledeninspraak
Meerdere mensen gaven aan graag mee te denken over het meerjarenplan van Partin. Op 12 en 19 januari zullen we elkaar weer online treffen en ideeën rondom belangenbehartiging, kennisdelen en andere diensten van Partin verder uit te werken. Uitnodigingen volgen.

Ik wil schrijven dat iedereen met een tevreden gevoel naar huis gingen, maar dat is natuurlijk: iedereen ging offline. Maar tevreden waren we zeker. Of zoals Gonneke (Partin) later opmerkte: het smaakte naar meer.

Tekst: Yvonne van Driel
Foto: Marre Adu-Ampong