Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ heeft tot brede beroering en verontwaardiging geleid. Het voorstel betreft o.a. een publicatieplicht voor alle donaties boven de €15.000. In totaal zijn 190 reacties op de internetconsultatie openbaar. In vrijwel alle reacties werd ervoor gepleit om het wetsvoorstel in te trekken. Ook Partin reageerde. 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid neemt de reacties uit de consultatie serieus en heeft SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) en andere stakeholders uitgenodigd om mee te denken over alternatieven om tegemoet te komen aan de bezwaren die in de consultatie zijn geuit.

Nederland Filantropieland vertegenwoordigt leden Partin in SBF-verband. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte.