Op 10 december is de implementatiewet die het UBO-register invoert aangenomen in de Tweede Kamer. In het UBO-register staan de ‘uiteindelijk begunstigde eigenaren’ van alle rechtspersonen in Nederland. Hierbij werden voor ANBI geregistreerde organisaties veel vraagtekens gezet. Immers, de enige begunstigde van een ANBI is het algemeen nuttige doel. De inspanningen van het sectoroverleg van SBF hebben geresulteerd in twee aangenomen moties. Dankzij de motie Bruins (CU) wordt in het UBO-register nu duidelijk gemarkeerd wanneer sprake is van een ANBI-bestuurder (en dus niet van een ‘eigenaar’). Bovendien worden de privacy gevolgen van het UBO-register voor ANBI bestuurders gemonitord dankzij de aangenomen motie Stoffers (SGP).

Op de site van SBF: ‘De moties Bruins en Stoffer zijn aangenomen bij de behandeling in de Tweede kamer van de Implementatiewet registratie uiteindelijke belanghebbenden en andere juridische entiteiten (UBO-register Wet). Het doel van de beide moties is om ANBI’s zo in het UBO-register op te nemen dat het register correct en juridisch zuiver blijft en de last voor bestuurders van ANBI’s klein blijft. De transparantie, het hoofddoel van het register, wordt met deze moties vergroot.’

Motie Bruins
Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kent geen uiteindelijk belanghebbende omdat bestuursleden van een ANBI zichzelf niet kunnen begunstigen conform artikel 2:285, lid 3 van de statuten en artikel 2:26, lid 3 BW en verzoekt de regering om bij de inschrijving van ANBI’s in het UBO-register een duidelijk onderscheid te maken tussen statutair aangewezen personen van een ANBI en bestuurders van een vennootschap en tevens om samen met Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) besturen van anbi’s op te roepen om het gehele statutaire bestuur in het UBO-register in te schrijven conform de inschrijving in het Handelsregister.

Motie Stoffer
ANBI’s leveren een grote bijdrage aan het algemeen nut en om deze reden is het wenselijk dat anbi’s geen substantiële hinder ondervinden van het UBO-register en verzoekt de regering de gevolgen op het gebied van privacy van de invoering van het UBO-register voor anbi’s te monitoren, en de Kamer hierover een jaar na vulling van het UBO-register te informeren.

Ook Partin heeft destijds gereageerd op dit implementatiebesluit en we hebben dan ook gepleit voor vrijstelling. Deze boodschap werd versterkt door de partnerschap met Nederland Filantropieland, die Partin-leden vertegenwoordigt leden in SBF-verband.

Bron: SBF (lees daar ook de volledige tekst van de aangenomen moties)