In 2019 kwamen er vanuit politiek Den Haag – en iets daarbuiten – verschillende wet- en regelgevingsplannen die ook de goede doelensector trof. Samen met andere organisaties reageerde ook Partin op verschillende nieuwe wetsvoorstellen, want belangenbehartiging is een kerntaak van Partin. Een overzicht van het afgelopen jaar.

Publicatieplicht voor donaties boven € 15.000
Met het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ beoogde de Minister van Justitie en Veiligheid, Sander Dekker, meer inzicht te krijgen in de herkomst van grote donaties aan maatschappelijke organisaties. Dit voorstel verplicht maatschappelijke organisaties om donaties van meer dan € 15.000 per jaar openbaar te maken in een donatie-overzicht op de website en dat 7 jaar te bewaren. Dat lijkt ons geen goed plan. Partin reageerde op de internetconsultatie. Bovendien werd SBF uitgenodigd door de minister voor overleg. Via Nederland Filantropieland worden de leden van Partin aan deze tafel vertegenwoordigd. Voorlopig ligt het wetsvoorstel nog op tafel.

Wetsvoorstel UBO-register oneigenlijk voor ANBI’s
In december 2019 werd de implementatiewet die het UBO-register invoert aangenomen in de Tweede Kamer. In het UBO-register staan de ‘uiteindelijk begunstigde eigenaren’ van alle rechtspersonen in Nederland. Hierbij werden voor ANBI geregistreerde organisaties veel vraagtekens gezet. Immers, de enige begunstigde van een ANBI is het algemeen nuttige doel. De inspanningen van het sectoroverleg – ook Partin schreef een reactie – hebben geresulteerd in twee aangenomen moties. In het UBO-register wordt nu duidelijk gemarkeerd wanneer sprake is van een ANBI-bestuurder (en dus niet van een ‘eigenaar’). Bovendien worden de privacy gevolgen van het UBO-register voor ANBI bestuurders gemonitord.

Leden Partin door overheid erkend als ontwikkelingsorganisaties
Als Partin-lid is uw stichting meteen een door de Nederlandse overheid erkende ontwikkelingsorganisatie. Dat geldt ook voor de leden van Partos en een aantal met name genoemde organisaties. Personen die voor ‘erkende’ ontwikkelingsorganisaties werken en zijn uitgezonden naar het buitenland blijven zo recht hebben op Nederlandse uitkeringen, uiteraard indien aan de overige geldende voorwaarden is voldaan.

Code Nalaten: ook kleine goede doelen krijgen erfenissen
In opdracht van Nederland Filantropieland is een nieuwe gedragscode voor de werving van nalatenschappen opgesteld. De Code Nalaten heeft als doel om goede doelen te helpen op een verantwoordelijke manier met werving van nalatenschappen om te gaan. Respect en transparantie zijn daarbij uitgangspunten.

Voor Partin maakte Theo Hesen (Goed Nalaten) een handige toolkit, gepubliceerd op kleinegoededoelen.

CBF Erkenningspaspoort geeft inzicht
Begin 2019 werd ook het Erkenningspaspoort gelanceerd. In het ‘paspoort’ staan een aantal kerngegevens duidelijk aangegeven op één pagina, zodat belangstellenden snel inzicht krijgen in de missie, activiteiten, inkomsten en bestedingen van een goed doel. Alle CBF-Erkende fondsenwervende instellingen worden geacht een Erkenningspaspoort op te stellen. Van de 600 Erkende organisaties zijn zo’n 40 stichtingen lid van Partin. Uit onderzoek van DirectResearch blijkt dat 51% van de Nederlanders die een donatie overwegen eerder geven wanneer het goede doel een keurmerk heeft.

Irritante telemarketing?
Misschien iets minder interessant voor kleine goede doelen, maar staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken stelde voor dat er een opt-in moet komen voor telemarketeers, waarmee het Bel-me-niet register komt te vervallen. Want bedrijven en goede doelen die particulieren bellen zijn ‘ongelofelijk irritant’. De maatregel is in principe bedoeld om commerciële partijen zoals telecomaanbieders en energiemaatschappijen de mond te snoeren, maar ook de goededoelensector wordt getroffen. De goede doelensector, waaronder Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en DDMA schreven daarop een position paper waarin ze om een uitzonderingspositie voor goede doelen vragen. Want is het echt zo irritant als een goed doel belt?

Vrijwilligersvergoeding verhoogt
Vrijwilligers mogen vanaf 1 januari 2019 vergoedingen ontvangen van maximaal € 170 per maand tot een totaal van € 1700 per kalenderjaar. Daarover hoeven zij geen belasting en premie volksverzekeringen te betalen. De organisatie waarvoor zij als vrijwilliger werkzaam zijn, is hierover ook geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Het kabinet stelt ook voor dat dit vrijgestelde bedrag vanaf 1 januari 2020 mee mag stijgen met de inflatie.

Afbouw aftrektarief giften gaat door
Per 1 januari 2020 worden alle aftrektarieven, dus ook voor giften, versneld afgebouwd. Van het huidig toptarief van 51,95% naar 37,05% in 2023. Donateurs met een hoog inkomen zullen minder profiteren van de giftenaftrek en hierdoor zouden de giften van deze gevers terug kunnen lopen. Dat geldt natuurlijk ook voor giften aan PI.

Bovendien wilde ex-staatssecretaris van Financiën Menno Snel fiscale maatregelen rond giften verbeteren. De verwachting was dat hij in het eerste kwartaal van 2020 een aantal voorstellen zou indienen.

Overheidsbeleid en filantropie
Tot slot stuurde Sander Dekker (rechtsbescherming) in december een brief naar de waarin hij het overheidsbeleid en de coördinerende rol van zijn ministerie ten aanzien van filantropie toelicht. Deze brief schrijft hij mede naar aanleiding van het verkennend onderzoek Filantropie op de grens van overheid en markt van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) van begin dit jaar. Volgens Nederland Filantropieland is het een brief vol met goed nieuws.

We kijken dan ook al uit naar 2020!